Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Tidlig og helhedsorienterede indsatser for udsatte børn og unge

Hvad kan vi lære af Herning?

Hvad-kan-vi-lære-af-Herning_700.jpg

I Herning-modellen er det fokus på helheden – altså at komme hele vejen rundt om de problemer og løsninger, der er for udsatte børn. Det tankesæt er vi enige i – og har derfor produceret et inspirationshæfte, der på meget konkret vis illustrerer, hvordan den socialpædagogiske indsats spiller en helt central og afgørende rolle i nye måder at lave indsatser på.

Med inspirationshæftet vil vi gerne vise, hvordan modellen i Herning består af en lang række fagligt stærke tilbud. Og vi vil med hæftet gerne understrege, at den indsatstrappe, som vi gerne ser udsatte børn og deres familier kravle sikkert og trygt nedad, skal være stærk, varieret og indeholde solide tilbud og indsatser. Og at hele modellen og trappen kun gør en forskel, hvis børnene får den rette indsats på rette trin i rette tid.

Hos Socialpædagogerne vil vi arbejde ihærdigt for, at der kommer mere fokus på indsatsdelen. Vi ser gerne, at kommunerne investerer massivt i den forebyggende indsats, og at de opbygger en lige så stærk vifte af tilbud, som de har i Herning. De udsatte børn og deres familier vil have stor gavn af dette. Derudover viser flere undersøgelser, at de sociale investeringer i forebyggende indsatser på den lange bane bliver en god forretning for samfundsøkonomien. Vi vil i den kommende tid sætte fokus på dette område, og vi vil anvise veje til bedre sociale investeringer i de danske kommuner.