Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Et værdigt og meningsfuldt liv

Socialpædagogernes bidrag til et ambitiøst kvalitetsløft af voksenhandicapområdet

Et-værdigt-og-meningsfuldt-liv_324.jpg

SOCIALPÆDAGOGERNE FORESLÅR:

  • At er etableres et nationalt råd for udvikling af det specialiserede socialområde, som erstatter den nationale koordinationsstruktur i forhold til at følge området, samt spotte nye målgrupper og behov.
  • At rådet skal bestå af repræsentanter fra kommuner, regioner, bruger- og pårørendeforeninger, relevante faglige organisationer, Socialstyrelsen, Socialministeriet, forsknings og uddannelsesverdenen samt andre med særlig indsigt i de konkrete forhold og udviklingstendenser på socialområdet.
  • At der i de fem KKR’er etableres tilsvarende fora med inddragelse af kommuner, regioner, brugerorganisationer og faglige organisationer, der spiller ind til det det nationale råd, og som sikrer en adgang til dialog mellem brugerne, organisationerne og de lokale politisk ansvarlige for området.
  • At det nationale råd udarbejder en årlig rapport, som offentliggøres og ligger til grund for udvælgelsen af de tilbud og specialer, der skal omfattes af den nationale specialeplan.