Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Kvindekrisecentre: Gengangere og efterværn

forside.JPG

Socialpædagogerne har gennemført en undersøgelse blandt ledere ved landet kvin-dekrisecentre. Undersøgelsens temaer var pladsmangel, gengangere ved kvindekri-secentre og tilbud om efterværn til voldsramte kvinder efter endt ophold på et kvindekrisecenter.

Undersøgelsen bestod af i alt ni spørgsmål. Kvindekrisecentrene og lederne blev fundet ved hjælp af Tilbudsportalen. Alle § 109 tilbud blev markeret, 48 i alt. Ud af dem blev der sendt en mail til 47 centre, og der er således tale om 47 mulige besvarelser. I alt svarede 38 ledere på spørgeskemaet, hvilket giver undersøgelsen en svarprocent på 68 procent.

Undersøgelsen blev gennemført som en webundersøgelse i perioden 4. til 9. november.