Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kvindekrisecentre: Gengangere og efterværn

forside.JPG

Socialpædagogerne har gennemført en undersøgelse blandt ledere ved landet kvin-dekrisecentre. Undersøgelsens temaer var pladsmangel, gengangere ved kvindekri-secentre og tilbud om efterværn til voldsramte kvinder efter endt ophold på et kvindekrisecenter.

Undersøgelsen bestod af i alt ni spørgsmål. Kvindekrisecentrene og lederne blev fundet ved hjælp af Tilbudsportalen. Alle § 109 tilbud blev markeret, 48 i alt. Ud af dem blev der sendt en mail til 47 centre, og der er således tale om 47 mulige besvarelser. I alt svarede 38 ledere på spørgeskemaet, hvilket giver undersøgelsen en svarprocent på 68 procent.

Undersøgelsen blev gennemført som en webundersøgelse i perioden 4. til 9. november.