Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Socialpædagogernes arbejdsmiljøundersøgelse 2017

En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø 2017

Arbejdsmiljøundersøgelse_marts2017_forside.jpg

Denne undersøgelse er en del af det videns grundlag, som har afsæt i Socialpædagogernes arbejdsmiljøstrategi - Arbejdsmiljø og Faglighed går hånd i hånd. Arbejdsmiljøstrategien blev besluttet på kongressen i 2014. Kongresbeslutningen blev fulgt op af en handlingsplan, som var startskuddet på mange lokale og centrale aktiviteter og initiativer. Alle aktiviteter blev tilrettelagt med henblik på at understøtte et øget fokus på arbejdsmiljøet på socialpædagogiske arbejdspladser.

Formålet med undersøgelsen er dels at kortlægge socialpædagogers arbejdsmiljø anno 2017, herunder undersøge hvilke faktorer der påvirker arbejdsmiljøet, og dels undersøge om der er sket en udvikling siden vi gennemførte den første arbejdsmiljøundersøgelse i 2013.

Undersøgelsen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af Socialpædagogernes medlemmer i februar 2017.