Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Guide til din jobsøgning

jobsogningskompendie_v4-1.jpg

Der findes ikke én rigtig måde at skrive ansøgninger og CV’er på. Tværtimod er det vigtigt, at både din ansøgning og dit CV afspejler netop dig, så arbejdsgiver får et billede af, hvem du er som medarbejder og kollega. Når det er nævnt, har vi alligevel nogle anbefalinger til, hvordan du griber jobsøgningen an og får skrevet de gode ansøgninger, der bringer dig til jobsamtaler. Med dette hæfte håber vi at give dig inspiration og konkrete råd til, hvordan du finder de jobs, der er interessante for dig, hvordan du skriver den gode ansøgning og det skarpe CV, samt hvordan du forbereder dig og præsenterer dig til en jobsamtale. Det socialpædagogiske arbejdsmarked rummer mange muligheder. I Socialpædagogernes a-kasse kender vi dit fag og de socialpædagogiske arbejdsområder. I vores forslag til, hvordan du skriver ansøgninger og CV’er, har vi taget udgangspunkt i vores kendskab til, hvad arbejdsgiverne på området lægger vægt på. Samtidig vil du i hæftet også finde forslag til stillingsbetegnelser og arbejdsområder, som er indeholdt i det socialpædagogiske arbejdsmarked og som kan være en inspiration for dig i forhold til at søge inden for områder, du ikke havde overvejet. Du vil også finde et afsnit om socialpædagogiske kompetencer, som kan hjælpe dig til at sætte ord på, hvad det er du kan. Du skal søge mange jobs, når du er ledig og modtager dagpenge. Men ligesom man har brug
for at holde fri, når man arbejder, er det også vigtigt, at jobsøgningen ikke optager al din tid. I slutningen af hæftet vil du finde tips til, hvordan du strukturerer din jobsøgning.

Husk også at bruge os – vi vil altid gerne hjælpe. Held og lykke med jobsøgningen!