Menu

TR-basisuddannelse

Alle nyvalgte tillidsrepræsentanter får tilbudt en basisuddannelse. Uddannelsen er af 8 dages varighed og består af tre moduler á 3 + 3 + 2 dage. Hvert kursushold har en bogstavbetegnelse. Når du tilmeldes fx TR-uddannelsen forløb ”A”, skal du altså deltage på forløb ”A” modul 1, 2 og 3

Om basisuddannelsen

Inden du kan starte på basisuddannelsen skal du have deltaget i en introduktionssamtale/møde i din kreds.

Formålet med basisuddannelsen er, at du som tillidsrepræsentant:

  • Bliver afklaret omkring din egen rolle i hvervet som TR 
  • Opnår indsigt i overenskomst- og aftalesystemet
  • Opnår indsigt i Den Gode Arbejdsplads
  • Tilegner dig redskaber til håndtering af faglige og udviklingsmæssige problemstillinger på arbejdspladsen
  • Bliver motiveret til en fortsat kompetenceudvikling
  • Opnår indsigt omkring den politiske kompetence som TR-hvervet indebærer

Tilmelding

Tilmelding til TR-basisuddannelsen (gå til vores kalender).
Kursuskatalog TR-Basisuddannelse 2019 (pdf)

Har du spørgsmål, skriv til kursustilmelding@sl.dk