Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Socialpædagogerne tilbyder

Her kan du læse mere om, hvilke redskaber vi stiller til rådighed for dig som medlem.

Familieplejeren

Medlemmer af Socialpædagogerne får ca. 10 gange årligt et nyhedsbrev, der er målrettet familieplejere.

 

Socialpædagogernes bistand til familieplejere

Hvis – når – du bliver familieplejer og melder dig ind i Socialpædagogerne, har du ret til rådgivning og bistand om dine ansættelsesretlige forhold. Det er din lokale kreds, der varetager dine interesser, både i forhold til den individuelle kontrakt, du har med den anbringende kommune, og i forhold til den godkendelse du har fra Socialtilsynet.

Du kan få bistand om alt fra indholdet i ansættelseskontrakten, over dine rettigheder ved ferie og til en eventuel inddragelse af din plejetilladelse. Du kan endvidere få hjælp fra forbundet, hvis kommunen har planer om at du skal sættes ned i vederlag. Hvis der skal være forhandlinger med kommunen, har du mulighed for at få en bisidder med fra kredsen.

Herudover kan du få juridisk bistand i arbejdsskadessager, ligesom familieplejere er omfattet af den ordning, Socialpædagogerne har indgået med Falck Healthcare om gratis krisehjælp hos psykolog.

På forbundets hjemmeside findes en samlet oversigt over de ydelser, du kan gøre brug af når du melder dig ind i Socialpædagogerne.

Du kan se oversigten her.

 

Socialpædagogernes klagenævn

Socialpædagogerne har deres eget, uvildige klagenævn bestående af en dommer og to medlemmer af Socialpædagogerne. Nævnet er uafhængigt af forbundet, og dets udtalelser er vejledende. Nævnet skal sikre, at medlemmer, der mener, der er begået fejl eller forsømmelser i behandlingen af deres sag enten af kredsen eller forbundet, kan få en upartisk instans til at vurdere sagen, hvis alle andre klageveje i forbundet er udtømte.

Hvis du har været utilfreds med den hjælp du har modtaget i forbundet, har du mulighed for at klage. Du skal i første omgang klage til kredsbestyrelsen, som vil vurdere, om du har fået den hjælp, du har ret til. Du vil modtage en afgørelse fra kredsbestyrelsen, og hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen, har du mulighed for at klage til Forretningsudvalget og herefter Klagenævnet.

 

Netværk for familieplejere

Fordi familieplejere arbejder meget alene, er behovet for at kunne deltage i et fagligt netværk indlysende. Familieplejerne i Socialpædagogerne har tilbud på tre forskellige niveauer.

En lokal organisering i kredsene: De lokale kredse laver forskellige arrangementer og netværksgrupper i samarbejde med de lokale familieplejeudvalg/ styregrupper for familieplejere. Her kan du få et kollegialt, fagligt netværk sammen med andre familieplejere i dit område. I netværket kan du og de øvrige familieplejere udveksle erfaringer, udvikle den faglige side af familieplejeområdet og afholde konferencer. På kredsenes hjemmesider kan du finde dit lokale netværk. Du har mulighed for selv at få indflydelse på, hvilke arrangementer der skal afholdes, hvis du tilslutter dig et lokalt netværk i din kreds. De lokale arrangementer annonceres i Socialpædagogen og familieplejernes nyhedsbrev Familieplejeren.

Landsudvalget for familieplejere: Landsudvalget har til opgave at kvalificere Socialpædagogernes arbejde, der relaterer sig til familieplejere og sikre vidensdeling. Formanden for landsudvalget er Gitte Jensen.

Du kan læse mere om landsudvalget her.

Landskonference for familieplejere: Der afholdes en årlig landskonference for familieplejere med faglige oplæg fra eksperter på familieområdet.

Landskonferencen afholdes hvert år i maj. På landskonferencen udveksler familieplejerne erfaringer, og de koordinerer og udvikler familieplejernes faglige linje og politik.

Her kan du læse mere om familieplejernes organisering i Socialpædagogerne og de mange tilbud, der er.

 

Kriseberedskab – Falck Healthcare

Familieplejere, der er fuldtidsforsikrede medlemmer af Socialpædagogerne, har adgang til kriseberedskab og psykologisk rådgivning i Falck Healthcare.

Kriseberedskabet giver mulighed for gratis hjælp døgnet rundt via Falck Healthcares Rådgivningscenter. Det er rettet mod de familieplejere, der kommer ud for en alvorlig hændelse, f.eks. vold, trusler, ulykker, alvorlig sygdom, dødsfald eller står i anden alvorlig livskrise med f.eks. psykiske og eksistentielle problemer, misbrug eller stress, som hverken Socialpædagogerne, kommunen eller netværket kan hjælpe med.

I rådgivningscenteret sidder medarbejdere, der er særligt uddannet til at tale med mennesker, som befinder sig i en vanskelig situation. Efter en afdækkende samtale kan du få hjælp fra et tværfagligt team, bestående af psykologer, speciallæger i psykiatri, misbrugskonsulenter, advokater, revisorer og socialrådgivere. Al henvendelse til Falck Healthcare er anonym.

Du skal ved henvendelse oplyse dit navn, at du er familieplejer i Socialpædagogerne, dit personlige medlemsnummer, som er blevet udsendt af forbundet til alle fuldtidsforsikrede familieplejere og hvilken kreds i Socialpædagogerne, du tilhører. Oplysningerne bliver brugt til en anonymiseret statistik.

Nummeret til Falck Healthcares døgnåbne, psykologiske rådgivning er 70 10 20 12.

For at læse mere om rollen som familieplejer, kan du dykke videre ned i vores håndbog. Her kan du blandt andet læse mere om dine rettigheder før, under og efter en anbringelse.