Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu
TTEMA: Lønforsikring

Beregner lønforsikring

Her kan du beregne din lønforsikring.

Hvor meget får jeg fra lønforsikringen?

Dagpenge og lønforsikring sikrer dig 80% af din hidtidige løn. Beregn, hvor meget du får fra lønforsikringen udover dine dagpenge. Fulde dagpenge udgør 19.728 kr. om måneden og 13.152 kr., hvis du er deltidsforsikret.

Vi skal fradrage 8 % arbejdsmarkedsbidrag før beregningen.
Det skyldes, at du ikke skal betale arbejdsmarkedsbidrag af hverken dagpenge eller lønforsikring.

Indtast månedsløn (fx 29.000 kr.)*
Grundløn + faste tillæg (kvalifikations– og funktionstillæg)
kr.
Angiv om du er*
Din udbetaling fra Socialpædagogernes lønforsikring vil være kr. pr. måned før skat

Hvis du har ret til en forhøjet dagpengesats de første 3 måneders ledighed, bliver din lønforsikring tilsvarende lidt mindre i perioden.

Det skyldes regler i arbejdsløshedsforsikringsloven. Hvis du er ledig efter 3 måneder, vil du fortsat få dækket 80% af din tidligere løn. Her vil lønforsikringsbeløbet være højere og dagpengene mindre.

Spørgsmål?

Kontakt vores dagpengeteam på 72486010, hvis du har spørgsmål til lønforsikringen