Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Hovedbestyrelsens politiske beretning

Den politiske beretning fra Socialpædagogernes hovedbestyrelse for kongresperioden 2020- 2022 omhandler forbundets væsentligste indsatsområder.

Hovedbestyrelsens skriftlige beretning og formandens mundtlige beretning blev enstemmigt vedtaget

En kongresperiode med sejre og mange udfordringer
Kongresperioden startede, imens Corona stadig rasede i vores samfund. Det mærkede vi helt konkret på kongressen, der blev gennemført digitalt. Og det mærkede ikke mindst
Socialpædagogernes medlemmer, der mødte ind på arbejde og med faglighed og nærvær skabte tryghed for alle dem, der havde brug for dem. Samtidig viste vi som fagforening, at vi endnu engang var en del af løsningen i en meget vanskelig tid, hvor vi gang på gang skulle sikre, at det sociale område ikke blev glemt.

Socialpædagogisk faglighed og betydningen af uddannet personale har været den råde tråd i vores social- og fagpolitiske arbejde i kongresperioden. Igennem det
vedholdende arbejde på prioriterede dagsordener med betydning for Socialpædagogernes medlemmer har vi sat en række konkrete politiske aftryk, som sikrer flere uddannede
socialpædagoger.

For der er massive rekrutteringsudfordringer på det specialiserede socialområde, og området er præget af alt for få hænder og for mange vikarer og ufaglærte. Det er
skidt for arbejdsmiljøet og borgerne, og det kan være med til at sætte faget og hele området i et dårligt lys. Derfor har vi i kongresperioden arbejdet målrettet med at rekruttere til faget, og vi har arbejdet fokuseret på at fastholde de socialpædagoger, der er. Vi har forbedret arbejdsvilkårene og styrket uddannelsesmulighederne, så socialpædagoger kan få flere dygtige kolleger. Men der er meget mere at gøre, for der mangler socialpædagoger, så der også i fremtiden vil være dygtige socialpædagoger og nok af dem.

Vi skal have flere medlemmer og af mange grunde passe godt på dem, vi har – blandt andet af hensyn til fællesskabet på arbejdspladserne. Vi har derfor prioriteret og professionaliseret vores organiseringsindsats. På trods af det er vi udfordret af faldende medlemstal. Vi har i den seneste kongresperiode via konkrete indsatser fået nye medlemmer, og vi er via en systematisk og proaktiv indsats også lykkedes med fastholdelsesindsatser. Vi ved, at der er et betydeligt organiseringspotentiale blandt vores medlemsgrupper. Erfaringen og tendenserne viser os, at vi skal arbejde intensivt og systematisk for at lykkes med at se virkningen på det samlede medlemstal. Socialpædagogerne er afgørende for at give mennesker liv med kvalitet og muligheder. Vi har et fag, vi kan være hamrende stolte af, og det har været ledestjernen i en kongresperiode med mange resultater - men også mange udfordringer.

God læselyst til denne beretning.
HOVEDBESTYRELSEN