Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Michael Madsen

Naturligt at søge indflydelse.

Genopstiller som forbundskasserer.

– Når du nu alligevel altid har en holdning, skal du så ikke også prøve at få indflydelse? Noget i den stil sagde mine kollegaer, da de for snart 30 år siden opfordrede mig til at blive tillidsrepræsentant. Nok fordi jeg havde gjort mig lidt bemærket på personalemøderne. Jeg sagde ja tak og blev valgt, selv om jeg både var ret nyuddannet og nyansat - og siden da har jeg været fagligt aktiv. Jeg ved ikke, om det ligefrem ligger i generne, men for mig er det i hvert fald naturligt at søge indflydelse og prøve at gøre en forskel. 

Fortæl om en oplevelse, der viser noget, du er stolt over:
– Da jeg midt under OK18 gik ind ad døren til Odense Congress Center, gav det et gib i mig. ’Hold da op, vi er mange,’ tænkte jeg. Alle Socialpædagogernes tillidsrepræsentanter var inviteret til stormøde, og 600 var mødt op. Jeg kan ikke mindes, at vi har været så mange TR´er samlet i den tid, jeg har været med
i Socialpædagogerne, og det var sådan lidt: Wow! Efterfølgende var der flere stormøder med de andre organisationer. Og vi fik jo også et rigtig godt resultat.

Hvad er dine mærkesager for næste kongresperiode?
– Som kasserer tænker jeg, at organiseringsindsatsen er meget vigtig. Vi er nødt til at blive flere medlemmer, så vi kan bevare et højt serviceniveau. A-kassen er også mit gebet, og her vil vi også gerne kunne yde en bedre service. Bl.a. vil vi undersøge om, vi kan komme med i den nye forsøgsordning, der gør det muligt, at A-kasserne påtager sig en større vejledningsopgave overfor de ledige.