Gå til indhold

Kompetenceafklaring

Samling af kompetencer, som er karakteristiske for socialpædagoger. Du kan bruge listen som inspiration, når du skal afklare dine egne kompetencer.

Når du overvejer dine karrieremuligheder, er det en god idé at afklare, hvad det egentlig er, du kan. Hvordan kan der sættes ord på det, og hvordan kan det beskrives?

I denne oversigt har vi listet de karakteristiske socialpædagogiske kompetencer, tænkt som inspiration og udgangspunkt til din egen kompetenceafklaring. Vi håber, det kan hjælpe dig til at definere og sætte ord på nogle af de kompetencer, du besidder.

De socialpædagogiske kompetencer er socialpædagogens potentielle handlingsberedskab i relation til en opgave eller en situation. Kompetencerne omfatter viden, intellektuelle, manuelle og sociale færdigheder samt holdninger og motivation.

Interventionskompetence

Handle direkte og hensigtsmæssigt i situationen overfor brugeren under hensyn til dennes behov og ønsker.

Evalueringskompetence

Vurdere og analysere sammenhæng mellem intention, handling og resultat. Refleksion over viden og gennemført praksis.

Refleksionskompetence

Reflektere over faglige problemfelter i kollegial sammenhæng og formidle dette overfor fagpersoner og offentlighed.

Bliv medlem