Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Seksualitet på dagsordenen - En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelser

At hjælpe mennesker, som har behov for støtte til seksualitet, er en opgave, der skal løses professionelt på lige fod med andre opgaver. Denne håndbog beskæftiger sig med, hvad det vil sige at have en professionel tilgang til andre menneskers seksualitet. Hvad skal man vide, hvad skal man kunne, og hvordan yder man i praksis en professionel indsats i forhold til seksualitet?

Henriette Holmskov

21. apr 2016

Indhold

Formålet med håndbogen er:

  • at beskrive den rådgivning og støtte, der kan ydes til voksne med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser
  • at beskrive de retlige rammer, så både fagpersoner og mennesker med funktionsnedsættelser kan være trygge ved henholdsvis at give og modtage hjælp
  • at angive pædagogiske retningslinjer, der kan imødekomme nogle af de tvivlsspørgsmål, som fagpersoner kan stå over for, når de skal vejlede, støtte og oplære i forhold til seksualitet
  • at give eksempler på metoder og redskaber, der kan anvendes i det daglige arbejde

Håndbogen har fokus på voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Funktionsnedsættelsen kan være medfødt, fx udviklingshæmning, autisme eller cerebral parese, eller den kan være erhvervet senere i livet som eksempelvis lammelse, hjerneskade, sindslidelse eller demens.

Kapitlerne i bogen understøttes af faktabokse, cases og refleksionsøvelser som skal inspirere til, hvordan man i praksis kan udfylde og udvikle sin professionelle rolle. Bogen afsluttes med henvisninger til anden relevant litteratur om emnet.

Download PDF
Socialstyrelsen, 62 sider