Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Sådan arbejder vi med seksualitet

Udadreagerende adfærd, skeptiske kolleger og pårørende og tabuer, der gør det svært at tale frit. Det er blot nogle af de elementer, socialpædagoger støder på i deres hverdag. Her fortæller tre seksualvejledere om deres tilgang til arbejdet med at guide borgere mod et liv med åbenhed, lyst og accept

Sara Marie Dynesen / Foto: Michael Drost-Hansen

30. mar 2021
Sådan arbejder vi med seksualitet.png (2)
Fagligt fokus

Glem dine egne normer

Arbejdet med seksualvejledning har virkelig givet min faglighed vinger, fortæller socialpædagog og seksualvejleder Hanne Helt Kevy, som arbejder med voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne