Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Når børn og unge er pårørende

Vokser et barn op i en familie med psykisk sygdom, risikerer barnet i langt højere grad end andre børn at komme i social og faglig mistrivsel samt på længere sigt selv at udvikle psykisk sygdom

KOMBU

16. feb 2021

Indhold

Denne kvalitative undersøgelse giver indblik i vilkår for børn og unge, der vokser op i familier med psykisk sygdom. Et indblik og en viden, der skal øge forståelsen for pårørendes adfærd med henblik på opsporing og kvalificering af hjælp og støtte. Rapporten vil belyse familiedynamikker, belastningsreaktioner, adfærd samt hjælp og støtte til børn og unge, der vokser op i familier, hvor enten en forælder eller en søskende har en psykisk sygdom.

Rapporten henvender sig til fagpersoner og netværk, der møder familier, hvor
en forælder eller søskende har en psykisk sygdom

Metode

Rapporten baserer sig på kvalitative data i form af interviews med i alt 21 informanter. Gennem Region Hovedstaden Psykiatris arbejde er der rekrutteret 8 informanter, og gennem Region Nord Psykiatri er der rekrutteret 13 informanter.

Konklusion

Rapporten viser blandt andet:

  • At de pårørende børn og unge påtager sig et stort ansvar i hjemmet, isolerer sig med deres følelser har behov for at blive mødt i netop deres situation.
  • At langt de fleste unge informanter i rapporten har på et tidspunkt i deres skoleliv haft perioder med skolefravær. Det kan skyldes, at de har lidt af angst eller depression, og det kan også være pga. sociale og/eller faglige udfordringer. Andre har bevidst undgået skolen, fordi de ikke ønskede at blive konfronteret med, hvordan de havde det.
  • At hos familier, hvor der er et barn med en psykisk sygdom, overser forældrene de andre børn, da alt fokus bliver centreret omkring barnet med diagnose. De andre børn er opmærksomme på, at deres forældre er overbebyrdet, og de indtager rollen som ”det raske barn”, der gerne vil betragtes som en ressource. Det kan skabe et ulige søskendeforhold, hvor de(n) pårørende søskende tager mere ansvar, og de kan samtidig savne en nær søskenderelation.