Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Narrativ terapi - Spørgsmål og svar

Denne bog giver svar på mange af de spørgsmål, som arbejdet med narrativ terapi kan give anledning til.

Shona Russell

21. apr 2016

Indhold

Du kan i denne bog læse om narrativ terapi. Forfatterne har i en årrække undervist i narrativ praksis og giver i bogen svar på nogle af de spørgsmål, som de oftest bliver stillet. 

Bogens spørgsmål og svar er struktureret omkring følgende fire temaer:

  • Eksternaliserende samtaler
  • Genforfattende samtaler
  • Genmedlemsgørende samtaler
  • Brugen af eksterne vidner

Bogen er skrevet i et lettilgængeligt sprog og giver mange eksempler på terapeutiske samtaler. Der er inspiration og konkrete anvisninger til såvel den uøvede som den mere øvede udøver af narrativ praksis.

 

Find på bibliotek.dk
Hans Reitzels Forlag, 228 sider