Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Narrativ pædagogik

Denne bog sætter fokus på den narrative pædagogik, og hvordan den narrative pædagogiks livshistoriearbejde kan blive integreret i det daglige pædagogiske arbejde.

Birthe Juhl Clausen

21. apr 2016

Indhold

Du får i denne bog indblik i den narrative pædagogik samt hvordan den narrative pædagogiks livshistoriearbejde kan blive til et pædagogisk grundsyn og til en naturlig del af  dokumentationen af den enkeltes liv og dermed en vigtig størrelse i det pædagogiske arbejde. 

Bogen har således til formål at lægge op til debat om mulighederne for en anderledes tænkning på det socialpædagogiske område. Bogen søger at fremstille de narrative aspekter, altså fortællingens funktion og særkende, når man taler om livshistorier. 

Bogen belyser ligeledes, hvilke etiske aspekter (blandt andet i forhold til indsamling og bearbejdning af livshistorierne), der er ved arbejdet med livshistorier. 

Bogen er inddelt i fire områder:

  • De narrative aspekter ved fortællingen
  • Muligheder for livshistoriearbejde i grunduddannelsen
  • Livshistoriearbejdet i pædagogisk praksis
  • At arbejde med fortælling i personalegruppen

I hver del inddrages praksiseksempler.

 

Find på bibliotek.dk
Udvikling, 208 sider