Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Mit faglige fokus: Strukturplaner giver ro til udvikling

Peter Rüsz Voigts arbejde tager afsæt i meget detaljerede strukturplaner for den enkelte borger. En fast struktur, hvor alle gør tingene på samme måde, giver borgerne tryghed og trivsel.

Tina Løvbom Petersen / Foto: Kasper Løftgaard

09. jan 2024
Mit faglige fokus - Peter om strukturplaner.png
Fagligt fokus
Hvordan håndterer man som socialpædagog en borger, som åbenlyst ikke trives, er selvskadende og udadreagerende og har svært ved at finde ro? På Boligerne ved Grønningen bruger Peter Rüsz Voigt strukturplaner til at skabe tryghed, genkendelighed og forudsigelighed.

Socialpædagogisk faglighed forandrer liv. Men hvordan bruger socialpædagoger deres faglighed i det daglige arbejde, og hvilke faglige refleksioner ligger der bag handlingerne? Det undersøger vi i portrætserien ’Mit faglige fokus’.

Peter Rüsz Voigt

Arbejder som socialpædagog på Boligerne Ved Grønningen – et højt specialiseret tilbud i Gentofte til voksne borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, autismespektrumforstyrrelser og synshandicap.