Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Mentaliseringsguiden

Mentaliseringsguiden er en praksisnær guide til brug i pædagogisk og terapeutisk arbejde med omsorgssvigtede børn, unge og deres omsorgspersoner. Guiden præsenterer en række konkrete modeller, som kan bruges, når man arbejder med mentalisering.

Janne Østergaard Hagelquist

21. apr 2016

Indhold

Mentaliseringsguiden består af en introduktion og fire hovedele. I introduktionen gives en teoretisk gennemgang af mentaliseringensbegrebet.

Mentalisering er, kort forklaret, at forstå egne og andres adfærd ud fra mentale tilstande. Mentalisering foregår i hverdagen for det meste automatisk. Fx er vi hele tiden opmærksomme på egne og den andens mentale tilstande og tilpasser vores handlinger hertil. Når der opstår misforståelser eller konflikter, kan vi gøre brug af kontrolleret mentalisering ved at reflektere over egne og andres mentale tilstand i situationen, og på den måde bruge mentalisering til at forstå misforståelsen. Når man mentaliserer, ser man bagom adfærden og forsøger at forstå, hvad der ligger bag en given adfærd. 

De fire dele er alle praktisk anvendelige modeller og er inddelt i:

  • Grundmodeller, som kan bruges til analyse af udsatte børn, unge eller voksne samt til at forstå mentaliseringsbaseret teori.
  • Psykoedukative modeller, som handler om modeller man kan bruge til at hjælpe udsatte børn, unge eller voksne med at forstå sig selv bedre.
  • Redskaber til egen refleksion er redskaber til den professionelle, som kan bruges til at fastholde mentalisering og undgå udbrændthed i det udfordrende arbejde med udsatte børn og unge.
  • Øvelser består af en række øvelser, som kan bruges i det mentaliserende arbejde med omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge.

Til hver af modellerne følger beskrivelse af, hvordan modellen kan anvendes, tips og tricks til modellen samt et eksempel fra praksis.

Find på bibliotek.dk
Hans Rietzel, 259 sider