Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Mentalisering i pædagogik og terapi

Denne bog præsenterer begrebet mentalisering med fokus rettet mod udsatte børn og unge. Bogen viser, hvordan mentalisering kan anvendes i både pædagogik og terapi, og den præsenterer fire temaer, hvor nogle af de klassiske problemstillinger, man oplever i mødet med udsatte børn og unge, bliver beskrevet.

Marianne Køhler Skov

21. apr 2016

Indhold

Denne bog henvender sig til socialrådgivere, psykologer, pædagoger og familiebehandlere, som ønsker at arbejde med mentalisering i arbejdet med udsatte børn og unge. Mentalisering kan forstås som en særlig arbejdsform, hvor fokus er på tanker, følelser, motivation og hensigter. 

Mentalisering er således en proces, hvor man som fagperson har et nysgerrigt og analystisk fokus på egne såvel som barnets/den unges tanker og følelser. Man forsøger altså som fagperson at forstå, hvilke tanker og følelser, der ligger bag en given handling hos det udsatte barn/den udsatte unge. 

Denne bog viser, hvordan mentalisering kan anvendes i både pædagogik og terapi. Den præsenterer fire problemstillinger, som man ofte møder i arbejdet med udsatte børn og unge, hvor mentalisering kan benyttes:

  • Transgenerationelle traumer (ved transgenerationelle traumer forstås traumatiske begivenheder, der ikke er blevet set på eller forholdt sig til i tidligere generationer. Det kan være dødsfald, overgreb, misbrugsproblematikker etc. Det transgenerationelle antyder, at det går gennem generationer og overføres fra en genration til den næste)
  • Vold
  • Løgn
  • Overgangen til voksenlivet
Find på bibliotek.dk
Hans Reitzels Forlag, 267 sider