Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Mentalisering i organisationen

Du kan i denne bog tilegne dig viden om begrebet ’mentalisering’ og lære om, hvordan man kan bruge mentalisering i sociale organisationer.

Heino Rasmussen

20. maj 2016

Indhold

Denne bog er redigeret af Heino Rasmussen og Janne Østergaard Hagelquist. Heino Rasmussen arbejder med uddannelse, supervision og projekter om ledelse og mentalisering i sociale organisationer i uddannelsesvirksomheden Center for Mentalisering. Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og specialist i børnepsykologi og arbejder som leder af Center for Mentalisering.

Bogen beskæftiger sig med begrebet ’mentalisering’ i organisationer, der har fokus på socialt arbejde. Mentalisering defineres som: ’Fokus på mentale tilstande hos én selv og andre, især i forbindelse med forklaring af adfærd’.

Bogen er en indføring i, hvordan man kan integrere mentalisering i sociale organisationer og dermed skabe optimale rammer om kultur, struktur og ledelse.

Du føres som læser igennem teorien med hjælp fra en række relevante cases, der er skrevet af fagfolk og praktikere, som har opnået gode resultater med at anvende mentalisering i sociale organisationer. Der gives herved konkrete eksempler på arbejdet med mentalisering. Fx i forbindelse med rådgivning og projektarbejde på det sociale område.

Bogen omhandler bl.a. såkaldt ’mentaliserende ledelse’, hvor man som leder forsøger at se på sig selv og den påvirkning, man har på andre. Den ene af bogens redaktører, Heino Rasmussen, forklarer, at ’Mentalisering avler mentalisering, og der er behov for at forstå de dynamikker, som går fra ledere via medarbejdere videre ud til borgere’.

Bogen henvender sig til ledere, medarbejdere og konsulenter i daginstitutioner, kommunale familieafdelinger og socialforvaltninger, NGO’er og skoletilbud for udsatte børn og unge. Bogen indeholder bl.a. et helt kapitel om ledelse og organisation på døgnområdet.

Find på bibliotek.dk
Hans Reiztels Forlag, 310 sider