Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Mentalisering i mødet med udsatte børn

Bogen beskriver, hvilke konsekvenser for et barns evne til at mentalisere (have opmærksomhed på følelser, tanker og behov hos sig selv og andre), at det i barndommen udsættes for omsorgssvigt og traumer.

Janne Østergaard Hagelquist

21. apr 2016

Indhold

Bogen handler om, hvordan vi kan lære traumatiserede og omsorgssvigtede børn at mentalisere, altså få evnen til at aflæse egne og andres følelser. Bogens omdrejningspunkt er børn, der har været udsat for vold, seksuelt misbrug eller andre krænkelser. De kan ofte ikke styre deres følelsesudbrud, er let påvirkelige og kan ikke aflæse andres følelser. De reagerer derfor ofte for voldsomt i sociale sammenhænge. Teorien bag mentalisering tager udgangspunkt i spædbarnet, som bliver påvirket af et andet barn, der græder. Barnet har ikke lært at mentalisere. I samspil med moderen lærer barnet at sætte sig ind i egne og andres følelser. Barnet lærer dermed med tiden at affektregulere. Det sunde barn får efterhånden en oplevelse af at have styringen i sit liv. Senere får barnet/den unge bevidsthed om, at ens indre tilstande har betydning for adfærden. Traumatiserede og omsorgssvigtede unge føler sig derimod ofte styret af ydre kræfter. Så her ligger en stor pædagogisk udfordring. Bogen fremstiller på en lettilgængelig måde, hvordan barnet gennem sin udvikling, i samspil med sine forældre, lærer at mentalisere. Forfatteren viser desuden, hvordan man kan møde omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge, og hvordan man kan anvende den nyeste viden om mentalisering og traumer i behandlingen af disse børn. En lang række bevægende casehistorier leder læseren gennem det teoretiske stof.

 

Find på bibliotek.dk
Hans Reitzels Forlag, 236 sider