Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Mentalisering i familien

Hvordan ser man bag et barns adfærd og finder ud af årsagen hertil? Bogen ’Mentalisering i familien’ giver et bud på, hvordan dette kan lade sig gøre.

Janne Østergaard Hagelquist

16. nov 2017

Indhold

Bogen er både rettet til forældre og fagprofessionelle, der kan lære at styrke deres mentaliseringsevner i hverdagen. Mentalisering er at forstå andres adfærd ud fra deres mentale tilstande. En styrkelse af disse evner kan føre til, at man som forældre eller professionel er bedre til at finde svar på følgende spørgsmål: Hvorfor agerer mit barn, som det gør i denne situation? Bogen er delt op i seks dele:

  • Grundbegreber i mentaliseringsteorien

  • Havuniverset – en måde at tænke forældreskab på

  • Barnets udvikling inddelt i forskellige alderskategorier

  • Mentaliseringsværktøjskassen - redskaber til at styrke mentaliseringsevnen

  • Barndommens betydning og den mentaliserende familie – omhandler bl.a. en styrkelse af evnen til at se sig selv ’udefra’ i forældrerollen.

  • Udfordringer i børneopdragelse
Bestil via linket
Hans Reitzels Forlag, 214 sider