Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Ledelse mellem hjerne og hjerte - Om mentalisering og neuroaffektivt lederskab

Morgendagens krav til ledelse kræver, at lederen i højere grad bringer sine personlige kompetencer ind i samspillet med andre mennesker og formår at anvende og regulere sine følelser og emotioner optimalt.

Susan Hart

21. apr 2016

Indhold

Denne bog kobler den seneste ledelsesteori, herunder neuroledelse, sammen med udviklingspsykologi og bygger bro mellem de krav og den hverdag, lederen møder. Bogen har samlet danske og udenlandske bidrag til, hvordan man kan opnå bedre ledelse og velfungerende organisationer og virksomheder gennem blandt andet mentalisering, empati og neuroaffektivt lederskab.

Bogen består af fem dele:

  • Introduktion til neuroaffektivt lederskab
  • Emotionel intelligens og empatisk ledelse
  • Arbejdspladsen som tryg base
  • Prosocial ledelse i offentlige og omsorgsgivende organisationer
  • Introduktion til lederens udvikling af social kapacitet

Bogen henvender sig særligt til ledere og konsulenter i private og offentlige virksomheder og organisationer, som identificerer sig med den moderne og selvudviklende leder, der ønsker at skabe bedre udvikling for sig selv, sine medarbejdere og i hele organisationen.

Find på bibliotek.dk
Hans Reitzels Forlag, 576 sider