Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Kalder på tværfaglig indsats

Når en beboer ændrer adfærd, vil det i mange tilfælde skyldes sundhedsmæssige årsager. Derfor skal både de somatiske, sociale og kognitive forhold afdækkes ved mistanke om demens – og det kræver et stærkt tværfagligt samarbejde

Malene Dreyer / Foto: Tor Birk Trads

07. feb 2022
Botilbuddet Højbo.png
Fagligt fokus
Socialpædagog Lotte Mostrup Pedersen (tv.) og sosu-assistent Tanja Tonsberg udgør et tværfagligt team.

På botilbuddet Højbo på Sødisbakke i Mariager supplerer socialpædagog Lotte Mostrup Pedersen og sosu-assistent Tanja Tonsberg hinandens faglige kompetencer i arbejdet med borgerne, der har betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Begge har taget uddannelsen som demenskoordinator – og som team bliver de booket af andre enheder, hvor de fungerer som rådgivere.