Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Inspiration til arbejdet med de meget udsatte borgere

Tilgange til borgere med misbrug, psykiske vanskeligheder og komplekse sociale problemer

Nichlas Permin Berger

26. nov 2021

Indhold

Meget udsatte borgere kæmper ofte med misbrug og psykiske problemer. Men det er ikke altid, de selv erkender, de har brug for hjælp, eller tror på, der er nogen hjælp at hente. Det kan være særdeles udfordrende for fagprofessionelle at arbejde med borgerne. Rapporten og videnshæftet indeholder inspiration til arbejdet, og håbet er, at det kan være med til at styrke arbejdet med at øge trivslen hos en af samfundets mest udsatte gruppe af borgere.

Dette videnshæfte er skrevet til dig, der arbejder med voksne med psykiske vanskeligheder, misbrug og komplekse sociale problemstillinger. I videnshæftet kan du få inspiration til tilgange til udredning af borgernes behov, problematikker, ressourcer og ønsker.

Metode

VIVE har gennem en systematisk journalgennem­gang og interview med VISO-specialister undersøgt, hvad der gør sig gældende for rådgivningsforløb i VISO, som omhandler borgerne. Fagprofessionelle, som arbejder med borgerne, blev interviewet, og tilgange, redskaber og socialfaglige og psykologiske metoder er identificeret gennem en systematisk lit­teratursøgning af internationale studier offentliggjort mellem 2010 og 2020. Studierne, som omhandler karakteristik af borgerne, er fundet blandt nordiske publikationer om emnet.

Download
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd