Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Ingen har glæde af magt

Selvom Tommy Neesgaard har arbejdet med udadreagerende borgere hele sit arbejdsliv, har han kun haft få magtanvendelser – og på sin nuværende arbejdsplads har han reduceret dem med næsten 100 pct. Hans faglige overbevisning er klar: Med den rette faglige indsats kan man så godt som undgå at bruge magt

Jakob Ravn Brinck / Foto: Michael Drost-Hansen

23. sep 2021
Tommy_1128x600.png
Tommy Neesgaards erfaring er, at konflikter ofte udspringer af ordet ’nej’ – fordi et nej kan få en borger til at handle sine frustra­tioner ud.

’Det kan man ikke, Tommy.’

’Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Ikke her.’

Reaktionen var stort set den samme blandt ansatte og afdelingsledere, når de så, hvad den nytiltrådte leder på De 2 Gårde i Brejning ved Vejle havde skrevet øverst på whiteboardet i sit kontor:
’Vision: Ingen magtanvendelser i 2019.’

Tommy Neesgaard, der i december 2016 var få uger inde i sin nye lederstilling, forstod godt deres skepsis. For De 2 Gårde, der huser voksne med udviklingshandicap, massive adfærds- og misbrugsproblemer, personlighedsforstyrrelser og flere med dom, havde samme år haft over 200 episoder med magt­anvendelser.

Men selvom sprittusch på et whiteboard kan slettes med et strøg fra en håndryg, rokkede det ikke ved hans vision.

– Jeg vidste, vi kunne nå derhenad. For jeg havde set det ske før.