Artboard 1 no disagree x error
Skift site

GUIDE: Udviklingshæmning og ADHD - vær opmærksom på disse seks ting

Symptomer på ADHD kan være svære at få øje på hos mennesker med udviklingshæmning pga. de nedsatte kognitive funktioner. I denne guide får du en introduktion til, hvilken type adfærd, du skal holde øje med ved mistanke om ADHD, og seks råd til den gode socialpædagogiske indsats

Sara Marie Dynesen / Foto: Solveig Agerbak

07. nov 2022
ADHD udvhmn - Solveig Agerbak.png

I denne guide bliver du klogere på:

  • Hvordan ADHD kommer til udtryk hos mennesker med udviklingshæmning
  • Hvilken type adfærd, du skal holde øje med hos borgeren
  • Hvilke kriterier, der skal være opfyldt, før man kan tale om en komorbid lidelse i form af ADHD
  • 6 råd til at spotte ADHD og tilrettelægge den socialpædagogiske indsats

En uro i kroppen, der ikke nemt kan reguleres, højt konfliktniveau og impulsivitet. Hos normaltbegavede børn og voksne kan det lede tankerne mod ADHD. Men hvad hvis en person med udviklingshæmning udviser samme adfærd?

Flere af symptomerne på ADHD kan også skyldes udviklingshæmning. Derfor er det ikke let at gennemskue, om en borger, udover sit udviklingshandicap, også har en opmærksomhedsforstyrrelse som ADHD.

Alligevel er det vigtigt, at sagen bliver belyst. Komorbiditet i form af psykiatriske diagnoser, herunder udviklingsforstyrrelser som ADHD, er nemlig udbredt hos mennesker med udviklingshæmning. Det fortæller psykolog Gaia Nedergaard, som har flere års erfaring indenfor oligofrenipsykiatrien, som beskæftiger sig med udviklingshandicap og psykiatriske lidelser.

— De senere år, er man blevet opmærksom på, at jo mere udviklingshæmmet man er, jo større er sandsynligheden for, at man også har en anden psykiatrisk diagnose.

Studier viser, at udviklingshandicap kan medføre en forøget risiko for psykiatriske lidelser på op mod 30-40%. Men i mange tilfælde medfører en lav IQ og nedsatte eksekutive funktioner, at man overser eller bortforklarer psykiatriske lidelser.