Artboard 1 no disagree x error
Skift site

FIT styrker den daglige dialog

Nysgerrighed, dialog og systematisk inddragelse af borgerens perspektiver er nøglen til mindre vold og trusler på botilbuddet Tuesten Huse, hvor de bl.a. anvender metoden Feedback Informed Treatment, FIT

Tina Løvbom Petersen / Foto: Viden på Tværs

09. apr 2018
VPT_fitB.jpg
Fagligt fokus

En hverdag med forhøjet antal alvorlige hændelser mellem borgere og medarbejdere. Det var baggrunden for, at man på botilbuddet Tuesten Huse i Tilst uden for Aarhus besluttede sig for at indføre nye fælles faglige metoder.

– Vi ledte med lys og lygte efter noget, der kunne forandre det billede, så vi ikke stod med 150-170 volds- og trusselsepisoder hvert eneste år, fortæller leder af botilbuddet Kenneth Sandell Henriksen.

Løsningen blev en række forskellige metoder, der tog udgangspunkt i den enkelte borger. En af metoderne er Feedback Informed Treatment, FIT – et dialog- og samtaleredskab, som man benytter i forbindelse med samtaler med borgerne. Formålet er at følge borgerens trivsel over tid – og derigennem sikre kvaliteten og effekten af samtalerne eller behandlingen.

– Jeg synes, at det er et virkelig godt værktøj til den daglige dialog. Man er tvunget til at sætte ord på, og man kan ikke bare nøjes med at sige, jamen det går godt, siger socialpædagog Gitte Lejmand Skaftsgaard.