Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Demenshåndbog: Metoder til at forstå adfærdsmæssige og psykiske symptomer i praksis

De fleste borgere med demens vil i takt med sygdommens udvikling udvise forskellige former for adfærdsmæssige og psykiske symptomer. Denne håndbog hjælper derfor medarbejdere og ledere på plejecentre eller i hjemmeplejen med at forstå og håndtere borgere med demens, der udviser adfærdsmæssige og psykiske symptomer.

Sundhedsstyrelsen

21. jan 2020

Indhold

Denne håndbog introducerer en systematisk metode, som kan anvendes i arbejdet med at forebygge, håndtere og lære af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos borgere med demens. Symptomerne kan være udadrettede i form af udadreagerende adfærd eller indadrettede, fx i form af apati. Symptomerne medfører ofte markant forringet livskvalitet for såvel borgeren selv som for de nærmeste pårørende.

Hvis man vil gøre sig håb om at afhjælpe eller modvirke adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos borgere med demens, er det vigtigt først at undersøge og finde frem til de bagvedliggende årsager til symptomerne. De kan blandt andet skyldes somatisk sygdom som for eksempel infektioner, eller de kan være forårsaget af smerter, bivirkninger fra medicin, uopfyldte basale fysiske eller psykologiske behov eller en reaktion på uhensigtsmæssige omgivelser omkring borgeren.

Når man kender årsagen til symptomerne, har man mulighed for at igangsætte målrettede indsatser, som kan fremme borgerens trivsel og gerne mindske symptomerne.

Bogen består af tre dele, der omhandler:

  1. Indsatser
  2. Implementering
  3. Værktøjer

Håndbogen indgår i en serie af demenshåndbøger fra Sundhedsstyrelsen, der har til formål at give konkrete og praksisnære inputs til det social- og sundhedsfaglige arbejde med at sikre god og værdig pleje for mennesker med demens.

Download PDF
Sundhedsstyrelsen