Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Brug dig selv som instrument

For Ditte Holm Matzen er musik og leg et naturligt element i hendes arbejde – og en god måde til at skabe kontakt og danne relationer med mennesker, som måske ellers helst ville sidde for sig selv. – Vi kan så meget med vores stemme, mimik og kropssprog, siger hun

Tina Løvbom Petersen / Foto: Søren Kjeldgaard

30. sep 2022
Blad 9 (2).png
Fagligt fokus
Når Ditte Holm Matzen bruger musik og leg i sit arbejde som socialpædagog, er ’din tur, min tur’ ofte tænkt ind, fordi turtagning er en god måde at skabe tydelighed på.

– Dut, dut. – Skift, skift. – Dig, mig.

Ditte Holm Matzen siger ordene i en fast rytme, i takt med at hun lader byggeklodserne gå på skift mellem sig selv og en ung borger. At tydeliggøre, at man skiftes til at gøre noget, er for hende nøglen til at skabe kontakt til de borgere, hun arbejder med på Solgården i Højbjerg – et nyt bosted for unge med en middelsvær udviklingshæmning samt autismespektrumforstyrrelser.