Artboard 1 no disagree x error
Skift site

Autismevenlig undervisning

Antallet af inkluderede børn med autisme i folkeskolen er stigende, og mange undervisere efterlyser viden om undervisning af elever med ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelse). Denne bog handler om netop dette - hvordan man på bedste vis underviser børn med ASF.

Charlotte Ryhl

21. apr 2016

Indhold

Behovet for socialpædagogisk viden i skolen er aktuelt bl.a. på grund af den nye folkeskolelov. Den forpligter nemlig lærere og pædagoger til at arbejde sammen på nye måder, og sætter øget fokus på integration af flere elever i den almene undervisning.

Denne bog beskriver, hvordan socialpædagogisk viden, der tidligere var målrettet elever på specialskoler, kan omsættes og anvendes i almentilbuddet. 

Antallet af inkluderede børn med autisme i folkeskolen er stigende, og mange undervisere efterlyser viden om undervisning af elever med ASF.

Formålet med bogen er dels at give studerende og undervisere en grundlæggende viden om ASF i et lettilgængeligt sprog, dels at præsentere nogle konkrete redskaber til at udføre autismevenlig undervisning. En sådan hensyntagende og ressourceorienteret undervisning vil ikke alene være til gavn for børn og unge med ASF, men også for elever med andre udfordringer end ASF og for elever uden særlige udfordringer.

Bogen er skrevet til pædagog- og lærerstuderende samt til uddannede lærere og pædagoger, der underviser elever med ASF i almentilbud og i specialtilbud. Derudover henvender den sig til undervisere på efterskoler, almen- og særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, produktionsskoler m.v., der underviser børn, unge og voksne med ASF.

Find på bibliotek.dk
Hans Reitzel Forlag, 163 sider