Gå til indhold

OK24

Store lønstigninger er på vej til regionalt ansatte

Så landede der en aftale på det regionale område i overenskomstforhandlingerne, som også sikrer de regionalt ansatte historisk høje lønstigninger de kommende to år. Formanden for Socialpædagogerne ser nu frem til at forhandle Socialpædagogernes egne overenskomster

20. februar 2024

Artikel
Design uden navn (18).png
– Vi har fået en lønramme, som ikke bare sikrer reallønnen, men også giver plads til forbedringer af reallønnen, siger formand for socialpædagogerne Benny Andersen om den aftale, der er indgået på det regionale område.

Forfatter: Lea Holtze

Efter yderligere 22 timers uafbrudt armlægning med arbejdsgiverne blev fagforeninger og arbejdsgivere på det regionale område tirsdag den 20. februar enige om en aftale om løn- og arbejdsvilkår for regionalt ansatte – herunder socialpædagoger.

Aftalen opfylder hovedparten af de krav, som Socialpædagogerne fremsatte sammen med resten af fagforeningerne i Forhandlingsfællesskabet. Og her er der historisk store lønstigninger på vej.

Først og fremmest er den samlede pose penge, den økonomisk ramme, på 8,8 pct. for de næste to år. Allerede per 1. april 2024 stiger lønnen med 4 pct. efterfulgt af endnu en lønstigning i oktober, så der samlet set vil være en generel lønstigning på 5,76 pct. det første år.

– Det er en virkelig god aftale for landets socialpædagoger, som er ansat i regionerne. Vi har fået en lønramme, som ikke bare sikrer reallønnen, men også giver plads til forbedringer af reallønnen. Det og de mange andre gode elementer i aftalen er med til at gøre det mere attraktivt at være socialpædagog på det regionale område, siger formand for Socialpædagogerne Benny Andersen.

Oven i lønstigningerne fra OK24 kommer det historiske lønløft til socialpædagoger i trepartsaftalen på 2.500 kr. i gennemsnit. Her stiger lønnen med 1.800 kr. om måneden for de socialpædagoger, der er omfattet af trepartsaftalen, mens lønnen stiger yderligere 700 kr. mere om måneden for socialpædagoger, der arbejder på skæve tidspunkter. For de socialpædagoger giver det samlet set lønstigninger på mere end 15 pct. frem til og med 2026.

Og endelig er parterne blevet enige om en midtvejsforhandling, hvis det viser sig, at skønnet for den private lønudvikling ikke holder stik.

Fokus på arbejdsmiljø

Desuden er der aftalt et fælles visions- og handlepapir, hvor parterne har forpligtet sig på en række initiativer, der skal imødegå rekrutteringsudfordringer og sikre attraktive regionale arbejdspladser med høj faglighed og et godt arbejdsmiljø. Parterne er bl.a. enige om at indføre Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) anbefalinger om arbejdsmiljø.

– Det er alt i alt et rigtig godt resultat, som vi kan være meget tilfredse med. Vi har fået langt hovedparten af vores krav – og de vigtigste af dem – igennem. Og det giver virkelig gode muligheder, når vi skal forhandle egne overenskomster for socialpædagoger, understreger Benny Andersen.

Hvad sker der nu?

Ligesom på det kommunale område er der desuden afsat en rekordstor sum til organisationernes egne forhandlinger på 2 pct., hvilket betyder, at Socialpædagogerne kan forhandle ændringer på Socialpædagogernes egne overenskomster fx ekstra løntrin.

Dem går vi i gang med nu. Og jeg kan garantere, at vi knokler næsten bogstaveligt talt i døgndrift for at skaffe jer de bedste resultater. Det er omfattende. Ikke mindst hos os på det socialpædagogiske område, hvor vi har mange overenskomster og aftaler. Derfor tager det tid – for det er kompliceret og ikke mindst vigtigt stof, der får direkte betydning for socialpædagogers løn og vilkår, siger Benny Andersen.

FAKTA OM AFTALEN:

  • Økonomisk ramme på 8,8 pct.
  • Lønstigning på 4 pct. den 1. april 2024 og 1,76 pct. den 1. oktober 2024.
  • Trepartsaftalen bliver udbetalt: Oveni de 8,8 pct. kommer 6,3 pct. lønstigning fra trepartsaftalen til 95 pct. af alle offentligt ansatte socialpædagoger. Samlet set kommer der altså store lønstigninger på mere end 15 pct. til regionalt ansatte socialpædagoger, som er omfattet af trepartsaftalen.
  • Afsat 2 pct. til organisationsforhandlingerne – altså ’egne overenskomster’, hvor Socialpædagogerne arbejder for fx et ekstra løntrin.
  •  Fokus på arbejdsmiljø og natarbejde. Fagforeninger og arbejdsgivere har bl.a. lavet et forpligtigende og fælles visions- og handlepapir under overskriften ’sammen om udviklingen af de regionale arbejdspladser’.
  •  Kompensation for store bededag. Det helligdagstillæg, som mange socialpædagoger gik glip af, da store bededag blev afskaffet, bliver man nu kompenseret for via en forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse.
  •  Bedre vilkår for tillidsrepræsentanter.
  •  Mere lønnet barsel til flerbørnsforældre og soloforældre. Og så får far/medmor udvidet sin øremærket forældreorlov med 3 uger. Udvidelsen omfatter også mandlige adoptanter.
  • En opsparingskonto med mulighed for opsparing til frihed i op til sammenhængende 15 arbejdsdage, 3 uger i alt (6. ferieuge + optjent mer-/overarbejde).
Bliv medlem