Gå til indhold

Pædagoguddannelsen

Lad os styrke den socialpædagogiske retning

Under halvdelen af medarbejderne på socialpædagogiske tilbud er socialpædagoger. En del af løsningen på rekrutteringsudfordringerne er, at flere søger ind på pædagoguddannelsen, færre falder fra, og at de studerende er bedre rustet til jobbet. Det kræver en ambitiøs, målrettet og attraktiv pædagoguddannelse

30. januar 2024

Artikel
colourbox15855494.jpg
Vi skal have en pædagoguddannelse, hvor kommende socialpædagoger bliver langt bedre rustet til det arbejdsmarked, de skal ud på. Det kræver, at specialiseringsdelene på pædagoguddannelsen styrkes, mener formand for Socialpædagogerne Benny Andersen. Læs, hvad Socialpædagogerne foreslår.

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Colourbox

Hele velfærdsområdet står aktuelt med store rekrutteringsudfordringer – det gælder også det socialpædagogiske område.

Søgningen til pædagoguddannelsen er faldet dramatisk i en årrække. Alt for mange studerende frafalder. Og i sommer viste en rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at 35 pct. af yngre socialpædagoger forlader faget igen inden fem år.

– Vi har nået et kritisk niveau, hvor under halvdelen af medarbejderne på socialpædagogiske tilbud har en socialpædagogisk uddannelse. Det koster på livskvalitet, livsmuligheder og sundhed for voksne, børn og unge som enten er udsatte, har et handicap eller en psykisk lidelse, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen.

En del af løsningen på rekrutteringsudfordringerne ligger i uddannelsessystemet: Flere skal søge ind på pædagoguddannelsen og uddanne sig til socialpædagoger. Og det kræver en ambitiøs, målrettet og attraktiv pædagoguddannelse, mener han.

– Vi har arbejdet for, at vi skal have en pædagoguddannelse, hvor kommende socialpædagoger bliver langt bedre rustet til det arbejdsmarked, de skal ud på. Det kræver, at specialiseringsdelene på pædagoguddannelsen styrkes, og det er det, vi arbejder på, siger han.

MØD JULIE, der er nyuddannet: 'Vi kan gøre en omfattende forskel, men uddannelsen skal styrkes'

Regeringen har bebudet, at man ønsker at igangsætte et ambitiøst reformarbejde i forhold til de professionsrettede velfærdsuddannelser, herunder pædagoguddannelsen. Og for nyligt mødtes Benny Andersen og Socialpædagogernes næstformand Marie Sonne bl.a. med uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund om en reform af pædagoguddannelsen.

– Vi står klar med budskabet om, at det er nu vi skal have styrket den socialpædagogiske retning. Vi glæder os til den kommende tid, hvor vi forventer, at der kommer til at ske noget, siger han.

Socialpædagogerne foreslår:

Vi skal som samfund lykkes med at give voksne, børn og unge som enten er udsatte, har et handicap eller en psykisk lidelse muligheder i livet.

Hele velfærdsområdet står aktuelt med store rekrutteringsudfordringer – det gælder også det socialpædagogiske område. Og vi ser ind i en fremtid, hvor udfordringerne vokser.

En del af løsningen ligger i uddannelsessystemet. Socialpædagogerne arbejder derfor for en ambitiøs, målrettet og attraktiv pædagoguddannelse, hvor den socialpædagogiske retning styrkes markant. Vores fokus er, at der kommer langt mere kvalitet på den socialpædagogiske retning.  Der skal skrues op for den socialpædagogiske faglighed på uddannelsen – både i undervisningen og i praktikken – så de studerende bliver klædt på til praksis på det brede socialpædagogiske arbejdsfelt. Og her kommer vi ikke udenom, at der skal være en langt bedre sammenhæng mellem teori og praksis.

Og så ser vi meget gerne, at den studerende får mulighed for at være garanteret optag på den socialpædagogiske/pædagogiske retning, hvis vedkommende allerede ved studiestart ved, hvilket arbejdsfelt han/hun ønsker at uddanne sig til.

Bliv medlem