Gå til indhold

Lønløft

Historisk trepart: 2500 kr. mere om måneden til socialpædagoger

Socialpædagoger får del i lønløftet, og der er stor tilfredshed hos Socialpædagogernes formand, Benny Andersen, efter at resultatet af trepartsforhandlingerne om lønløft til grupper af offentligt ansatte i dag blev præsenteret. Her er, hvad vi ved om, hvad det betyder for socialpædagoger

4. december 2023

Artikel
Trepart_1128x600.jpg (1)
Det er en kæmpe anerkendelse af den forskel, som socialpædagoger hver dag gør for mennesker med handicap og psykiske lidelser og for udsatte børn, unge og voksne, siger formand Benny Andersen om resultatet af trepartsforhandlingerne. Se, hvad det betyder for socialpædagoger.

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Rikke Rhein-Knudsen

– Socialpædagoger er med i trepartsaftalen. En socialpædagog får i gennemsnit allerede i 2026 cirka 2500 kr. mere om måneden i løn.

Sådan siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen om, at offentligt ansatte socialpædagoger kan se frem til at få del i trepartspengene – i alt 690 millioner kroner til det socialpædagogiske område, som bliver indfaset frem mod 2026. Det står klart, efter at regeringen og arbejdsmarkedets parter i dag kunne præsentere resultatet af trepartsforhandlingerne om et lønløft til udvalgte grupper af offentligt ansatte.

– Det har vi kæmpet for længe, og nu har vi et resultat, som har været værd at vente på. Derfor er jeg en meget glad og stolt som formand for Socialpædagogerne. Det er en kæmpe anerkendelse af den forskel, som socialpædagoger hver dag gør for mennesker med handicap og psykiske lidelser og for udsatte børn, unge og voksne, siger han.

Hvad betyder det?

Aftalen betyder, at en socialpædagog i gennemsnit allerede i 2026 vil få cirka 2500 kr. mere om måneden i løn. Beløbet dækker både et stort og varigt lønløft til socialpædagoger og ekstra tillæg for at arbejde på skæve tidspunkter. For mange socialpædagoger arbejder nat, weekender og helligdage, hvor andre kan holde fri.  

I en forhandling er der også modydelser, og aftalen betyder, at seniordage indekseres – altså at retten til seniordage følger retten til folkepension – dog således at man altid vil have seniordage i 10 år, og at seniordage som udgangspunkt udbetales. Derudover er der aftalt mulighed for at fastlægge vagter på op til 12 timer.

Styrker rekrutteringen

Resultatet er ikke bare godt nyt for socialpædagoger, men et rigtig godt resultat for hele det specialiserede socialområde, mener Benny Andersen.

– Det er en helt enestående situation, at man politisk vælger at prioritere et permanent lønløft til offentligt ansatte. At man vælger at prioritere dem, som er en forudsætning for vores fælles velfærdssamfund. Og at man vælger at prioritere de, som arbejder med mennesker, siger han.

Benny Andersen peger derfor på, at lønløftet skal være med til styrke kvaliteten og fagligheden på det specialiserede socialområde.

– På det specialiserede socialområde er der i dag store udfordringer med at sikre fagligheden og kvaliteten i indsatsen til udsatte borgere. Der mangler uddannede socialpædagoger til at kunne give dem den rette faglige støtte. Og her betyder løn noget. Derfor kan resultatet i denne trepartsaftale gøre det mere attraktivt at uddanne sig til socialpædagog og være med til at rekruttere flere uddannede kolleger, siger han.

SAGEN KORT

Ved OK21 stod en samlet fagbevægelse bag forslaget om at nedsætte den Lønstrukturkomite, som denne her trepartsaftale bl.a. udspringer af. Fagbevægelsen krævede, at Christiansborg var med til at tage ansvar for at rette op på nogle af de lønforskelle, der er opstået mellem ellers sammenlignelige, offentligt ansatte faggrupper. Lønstrukturkomitéen viste, at socialpædagoger har et lønefterslæb.

I slutningen af september indkaldte regeringen arbejdsmarkedets parter til trepartsforhandlinger om et lønløft. Præmissen var rekrutteringsudfordringer på velfærdsområdet, herunder særligt på sundheds- og ældreområdet, der har større rekrutteringsudfordringer end socialpædagoger. Derudover var der et politisk ønske om også at se på andre områder, bl.a. hvor der er skæve arbejdstider. Socialpædagogerne arbejdede selvfølgelig for politisk, at socialpædagoger også var en del af lønløftet.

Forud for forhandlingerne fremlagde regeringen syv målsætninger for, hvordan de ønskede at fordele pengene. Det inkluderede bl.a. pædagoger, der arbejder med de mindste børn og det pædagogiske personale på landets bosteder.

Forhandlerne bestod af seks repræsentanter fra henholdsvis regeringen, arbejdsgiverne (Kommunernes Landsforening og Danske Regioner) og fagforeningerne. Socialpædagogerne har været repræsenteret gennem Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Formanden for Socialpædagogerne har som medlem af FH’s forhandlingsudvalg givet det mandat, som FH’s forhandlere inde i lokalet forhandlede ud fra, ligesom at den endelige aftale skulle godkendes i FH’s forretningsudvalg, hvor Benny Andersen også sidder.

Bliv medlem