Gå til indhold

Generalforsamling Midtsjælland

Generalforsamling valgte både velkendte og nye ansigter

’Det er mennesker, der brænder for fællesskabet og for udviklingen af fagligheden i vores fag.’ Sådan sagde kredsformand i Socialpædagogerne Midtsjælland Lene Kümpel efter valget til kredsbestyrelsen og kongresdelegationen på årets generalforsamling

2. oktober 2023

Artikel
Midtsjælland-1.gif
Der var genvalgt til både kredsformand Lene Kümpel og de to næstformænd Karsten Stegmann (th) og Rasmus Damgaard på årets generalforsamling i Socialpædagogerne Midtsjælland, der blev afholdt tirsdag 26. september.

Forfatter: Hanne Gaard Guldager

Der var både genvalg og kampvalg, da Socialpædagogerne Midtsjælland tirsdag 26. september holdt den årlige generalforsamling i Ringsted. Kredsformand Lene Kümpel og de to kredsnæstformænd Karsten Stegmann og Rasmus Damgaard blev genvalgt uden modkandidater og kan dermed fortsætte arbejdet i kredsen.

Det sker bl.a. med udgangspunkt i et arbejdspapir under overskriften ’Sammen om arbejdslivet’, som generalforsamlingen også enstemmigt tiltrådte. Arbejdspapiret tager afsæt i de tre temaer: ’Sammen om fagforeningen’, ’Et fleksibelt arbejdsliv’ samt ’Faglighed forandrer liv.’

Øje for alle medlemsgrupper

Bag temaerne gemmer sig bl.a. et fortsat fokus på organisering og socialpædagogisk faglighed, men også på erkendelsen af, at medlemmerne er forskellige og ikke har de samme ønsker for deres arbejdsliv.

– Jeg mener, at vi med det vedtagne arbejdspapir får understreget, hvor vigtigt det er, at vi som fagforening har øje for alle medlemsgrupper. Når vi siger, at vi har fokus på medlemmernes livsfaser, handler det netop om, at der kan være stor forskel på ønsker, behov og muligheder alt efter, hvor i livet man er. Det skal vi også kunne rumme. Jeg mener, at der er nogle virkelig interessante perspektiver i det, som kan danne grundlag for vigtige drøftelser og beslutninger de kommende år, lød det fra kredsformand Lene Kümpel.

Nyvalg og kampvalg

Forsamlingen var desuden enige om, at kredsbestyrelsen fortsat skal bestå af 13 medlemmer, og her blev Kent Iversen og Maria Rosenquist valgt ind for første gang.

Da det kom til valg af kongresdelegerede, var der ni på listen, som var klar til at være med til at sætte retningen for Socialpædagogerne – men kun syv pladser. Det udløste derfor et kampvalg, inden delegationen var på plads.

Hvert år uddeler Socialpædagogerne Midtsjælland Torben Jensen-prisen, og den gik i år til socialpædagog Julie Elkjær Jensen fra Bofællesskaberne Inge & Sofie Marie.

Torben Jensen-prisen

Ved generalforsamlingen uddelte kredsen også Torben Jensen-prisen, der hylder et medlem eller en arbejdsplads, som gør noget særligt for at fremme og udvikle det socialpædagogiske felt og arbejdsfællesskab.

I år gik prisen til socialpædagog Julie Elkjær Jensen fra Bofællesskaberne Inge & Sofie Marie for den indsats, hun gør både for borgere og for kollegerne. Prisen blev bl.a. fulgt op med ordene ’Alle bør have en Julie.’

Store forventninger

Det var en glad kredsformand, der kunne gøre status efter generalforsamlingen.

– Jeg har virkelig store forventninger til samarbejdet med både den nye kredsbestyrelse og kongresdelegation, for det er tydeligt at mærke, at det er mennesker, der brænder for fællesskabet og for udviklingen af fagligheden i vores fag, sagde Lene Kümpel.

Den samlede kredsbestyrelse

Efter generalforsamlingen ser kredsbestyrelsen i Socialpædagogerne Midtsjælland nu sådan ud:

Kredsformand Lene Kümpel
Kredsnæstformand Karsten Stegmann
Kredsnæstformand Rasmus Damgaard
Joan Skovgaard
Gitte Jensen
Vibeke Hansen
Dorthe Grøndahl Westh
Kristina Kjærulf Fischer
Pernille Bech Nielsen
Mai Fromberg Helgesen
Brit Agerlund
Kent Iversen
Maria Rosenquist
Lotte Anhøj Henriksen (suppleant)

 

Bliv medlem