Gå til indhold

Kongres 2022

Teaterforestilling satte spot på hverdagens udfordringer

Hvordan finder vi nye løsninger på udfordringerne med at rekruttere og fastholde dygtige socialpædagoger? I en workshop på kongressen opførte et hold skuespillere scener fra et fiktivt bosted – og skabte stor genkendelse blandt de delegerede

10. november 2022

Artikel
Teater 1.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Nils Lund Pedersen

– Jeg tror simpelthen ikke, at jeg orker at blive her, hvis ikke vi snart får nogle flere kolleger. Jeg magter ikke flere amatører.

En kvinde sidder udslukt og opgivende på scenen og sætter ord på, hvorfor det indimellem kan være svært at bevare motivationen som socialpædagog, når der er for få kolleger – og ikke mindst for få med den nødvendige faglighed.

Kvinden er reelt ikke socialpædagog, men en af de fire skuespillere fra Teater Spektrum, der på kongressens temadag gik på jagt efter nye og alternative løsninger på de rekrutteringsudfordringer, mange arbejdspladser oplever.

I en workshop for de delegerede gennemspillede teatertruppen en række scener fra en fiktiv arbejdsplads, mens de kongresdelegerede undervejs bød ind med kommentarer og reaktioner på det, der foregik på scenen.

Vi ser forråelsen

Fx udspillede der sig et overlap mellem en socialpædagog og en vikar, hvor det tydeligt viste sig, at der ikke var tid til oplæring og introduktion. Deltagerne overværede også en dilemmafyldt ordveksling mellem en pårørende og en medarbejder, hvor manglen på faste medarbejdere og tid til relationsarbejdet sprang i øjnene. Og de var med, da en leder og en TR forgæves gik på jagt efter fagligt kompetente nye kolleger.

Og det væltede da også hurtigt ind med kommentarer fra tilskuerne – de kongresdelegerede – som genkendte det, de så på scenen:

’Vi ser tydelig forråelse. Man begynder at resignere, når man ikke længere magter at være faglig’, lød en kommentar.

’Et tydeligt billede på, at der ikke er ansatte nok’. ’Ingen tid til overlap og overlevering’. ’De arbejder på bagkant. Har ikke overskud til nærvær. Ingen er i nuet, fordi de ikke kan rumme at være der’, lød andre reaktioner fra salen.

De gode løsninger

Det at bruge skuespillere og teater til at snakke rekruttering og fastholdelse og at lade tilskuerne byde ind med kommentarer undervejs fik masser af idéer og løsningsforslag frem fra dem, der står midt i det i hverdagen – socialpædagogerne.

Og da teatertruppen spurgte dem, hvad man kan gøre på et bosted for at imødekomme, at det hele brænder sammen, bød rigtig mange ind med konkrete bud på løsninger, som de afslutningsvis præsenterede på scenen.

’Teamet skal ansætte, for det er medarbejdere, der har fagligheden og ved, hvad der er brug for’.

’Mentorer til alle nyansatte’.

’Lederen skal være rollemodel. Vær til stede og vis vejen’.

’Vigtigt at afmystificere arbejdet som socialpædagog, så studerende og vikarer ikke oplever praksischok’.

’Vi skal gøre vores arbejdspladser attraktive – det skal være et sted, man har lyst til at være og taler godt om’.

Christina Louise Hansen, delegeret fra Socialpædagogerne Nordsjælland:
– De situationer, som skuespillerne præsenterede os for, er på ingen måde urealistiske. Og det, der virkelig rammer en i de scener, vi har set, er når man oplever, at fagligheden falder. At se en borger sidde som en lus mellem to negle og skrige i afmagt, fordi den pårørende og medarbejderne helt taler forbi hinanden, det gør ondt. Og det er en rigtig god måde at perspektivere de udfordringer, som rigtig mange arbejdspladser oplever.

Caroline Lynnerup, delegeret fra Socialpædagogerne Lillebælt:
Det, vi lige har set på scenen, det er min arbejdsplads for fire år siden. Det er så genkendeligt. Vi stod præcis i de situationer. Men vi har gjort noget aktivt og formået at vende den negative spiral – bl.a. ved at erkende, at vi bliver nødt til at være kritiske i forhold til dem, vi trækker ind som vikarer, fordi vi arbejder på så specialiseret et område. Men det kræver en indsats fra alle at vende en negativ udvikling.

Faglighed forandrer liv – i praksis

På kongrestemadagen torsdag 10. november skulle de delegerede omsætte kongresbeslutningen ’Faglighed forandrer liv’ til praksis – det vil sige inspirere og dele erfaringer med hinanden.

Ud over workshoppen om arbejdspladserne (se artiklen) var der følgende to workshops:

Den politiske arena
Her skulle deltagerne inspirere hinanden, videndele og få nye ideer til, hvordan Socialpædagogerne lokalt kan arbejde politisk med at højne den socialpædagogiske faglighed gennem (merit-)uddannelse og ansættelse af flere socialpædagoger på sociale tilbud.

Noget af det, der blev budt ind med, var:

  • Vi skal have en klar strategi for det politiske arbejde i kredsen.
  • Vi skal betragte os selv som en samarbejdspartner og ikke en modpart til de lokale politikere.
  • Vi skal skabe og dyrke tillidsfulde relationer mellem os og kommunens repræsentanter.
  • Vi skal være tydelige og gode til at synliggøre betydningen af den socialpædagogiske faglighed.

Medlemmerne
Her skulle deltagerne skærpe deres viden om, hvornår og hvorfor flere medlemmer føler sig i stand til at formidle, hvordan deres faglighed forandrer liv. Herunder hvordan Socialpædagogerne bliver fagligt relevante for alle medlemsgrupper på deres forskellige steder i arbejdslivet.

Det kom der bl.a. følgende ud af:

  • Vi skal være fagligt relevant – det gør medlemmerne i stand til at sætte ord på deres faglige stolthed.
  • Vi skal være tydelige og målrettede i vores kommunikation – også på de sociale medier, hvor medlemmerne er.
  • Vi skal i medlemstilbud og kommunikation tage udgangspunkt i, hvilke livsfaser medlemmerne er i.
Bliv medlem