Gå til indhold

Familieplejer

Frank gik glip af lovpligtig pension

Når du har børn i pleje, skal både du selv og kommunen indbetale penge til ATP Livslang Pension. Men det glemte kommunen at gøre for Frank Gaede. Med hjælp fra Socialpædagogernes får han nu pengene

10. januar 2022

Artikel
Frank-beskåret.jpg
Da Frank Gaede tjekkede sin pension på borger.dk, opdagede han, at noget var helt galt.

Forfatter: Maria Rørbæk

– Jeg vil helt klart anbefale andre familieplejere at tjekke, om de har fået den ATP, de skal have. For jeg kunne godt forestille mig, at der var flere kommuner, som var kommet til at lave fejl.

Sådan siger familieplejer Frank Gaede, der med Socialpædagogernes hjælp har fået rettet op på kommunens fejl, så han nu får omkring 4000 kr. mere ind på sin pensionsopsparing.

– Det er jo ikke, fordi det er et svimlende højt beløb. Det er mere princippet i det. Ret skal være ret, og vi familieplejere skal selvfølgelig have det, vi er berettiget til, siger Frank Gaede.

Her i Kreds Nordjylland har vi opdaget 6-8 fejl, siden vi for halvandet år siden begyndte at lave løntjek.

Annelene Jensen, faglig konsulent hos Socialpædagogerne

Overser plejefamiler

Ordningen omfatter også plejefamilier og aflastningsfamilier, men det er ikke altid, at kommunerne indbetaler, som de skal.

– Her i Kreds Nordjylland har vi opdaget 6-8 fejl, siden vi for halvandet år siden begyndte at lave løntjek, hvor vi kontrollerer medlemmernes lønsedler, siger faglig konsulent Annelene Jensen, der hjalp Frank Gaede.

Annelene Jensen vurderer dog, at risikoen for fejl er blevet mindre, fordi kredsen nu har været i dialog med flere kommuner og gjort dem opmærksomme på, at også familieplejere har ret til ATP.

Tjekkede pension

I Frank Gaedes tilfælde blev fejlen opdaget af ham selv.

– Jeg nærmer mig pensionsalderen, og så bliver man jo nysgerrig på, hvor meget man egentlig får udbetalt. Og da jeg tjekkede på borger.dk, fandt jeg ud af, at der ikke var betalt ATP i halvandet år, hvor jeg havde haft mit plejebarn i efterværn, siger han.

Frank Gaede skrev til den pågældende kommune uden at få svar – og så x½bad han Socialpædagogerne gå ind i sagen.

Da lykkedes det at få kommunen i tale. Og de medgav, at de skulle indbetale omkring 4.000 kr. på Frank Gaedes pension. Men de ville også sende en regning til Frank Gaede på de knap 1.400 kroner, der oprindeligt skulle være trukket fra hans vederlag og indbetalt til pensionen.

Juridisk afklaring

Igen gik Socialpædagogerne ind i sagen og fik afklaret det juridiske aspekt hos forbundets advokat, der med henvisning til forskellige domme og retspraksis slog fast, at det er kommunens ansvar at indbetale den korrekte ATP, og at de ikke efterfølgende kan kræve penge fra medarbejderen.

Det kan sammenlignes med en situation, hvor en lønmodtager i god tro har modtaget for høj en løn, og arbejdsgiveren efterfølgende ikke har ret til at kræve at få lønnen tilbagebetalt.

Frank Gaedes kone er også familieplejer, og nu har hun og Frank Gaede opdaget, at der tilsyneladende også er fejl i hendes ATP-indbetalinger.

– Her får vi også hjælp af Socialpædagogerne, og det er vi meget glade for. Det drejer sig om fem års manglende pensionsbetaling, så det bliver jo et lidt større beløb.

Får du selv det rigtige i ATP?

ATP Livslang Pension er en lovpligtig pensionsordning for alle lønmodtagere i Danmark, som alle arbejdsgivere skal indbetale til. Det gælder også for plejefamilier og aflastningsfamilier.

I 2022 udgør ATP-bidraget i alt 284 kr. om måneden for fuldtidsbeskæftigede. Heraf betaler din arbejdsgiver 189 kr., mens du selv betaler 95 kr.

Hvis der ikke er tale om fuldtidsbeskæftigelse, er satsen noget lavere. Som familieplejer har du intet fast timetal, og så er det dit vederlag, der afgør, om du regnes som fuldtids- eller deltidsbeskæftiget – og der er forskel på beregningen for mænd og kvinder  (dette skyldes forskellen i mænd og kvinders gennemsnitsløn). I 2022 skal kvinder således tjene mindst 23.388 kr. for at regnes som fuldtidsbeskæftigede, mens mænd skal tjene mindst 25.899 kr.

Via borger.dk kan du se, hvor meget der er indbetalt til din ATP – og om du har fået indbetalt ATP fra de kommuner, du har været ansat i og i alle de måneder, du har været ansat.

Du kan også se ATP-indbetalingen på din lønseddel.

Kontakt din kreds, hvis du har brug for hjælp til at tjekke din ATP.

De indbetalte penge bliver automatisk udbetalt til din NemKonto, når du når pensionsalderen.

Bliv medlem