Gå til indhold

Fif fra juristen

Ret til udbetaling af 5. ferieuge hvis kommunen ikke har stillet aflastning til rådighed

Hvad bør du gøre, hvis kommunen varsler ferie overfor dig, og du ikke ønsker at holde ferie med plejebarnet? Læs juristens svar på baggrund af en ny afgørelse fra Feriekonto

7. september 2021

Artikel
fif_fra_juristen_1128x600px_72dpi (1).jpg

Forfatter: Cathrine de Voss

I en nylig afgørelse fra FerieKonto er det blevet afgjort, at en familieplejer kunne få udbetalt 5. ferieuge, da kommunen ikke havde stillet aflastning til rådighed.

I den konkrete sag sendte kommunen i februar en varsling af 5. ferieuge til familien. Familien skrev til kommunen, at de ikke kunne holde ferie på grund af behandlingskrævende plejebørn. Kommunen sendte herefter endnu et brev, hvor de skrev, hvornår familien konkret skulle holde ferie. Familien havde fået stillet aflastning til rådighed til 3 ugers ferie, men havde ikke aflastning til 4. og 5. ferieuge.

Kredsen klagede på vegne af familien til Feriekonto og Feriekonto traf herefter en afgørelse.

Af afgørelsen fremgår det bl.a., ’at det skal være familieplejens eget valg at holde ferie med plejebarnet. Det vil også sige, at hvis en familieplejer skal anses for at have holdt ferie, skal denne have haft mulighed for at få plejebarnet i aflastning og kommunen skal derfor stille denne aflastning til rådighed.’

FerieKonto lægger til grund, at kommunen ikke havde stillet aflastning til rådighed i forbindelse med afholdelse af 4. og 5. ferieuge. På denne baggrund traf FerieKonto afgørelse om, at den 5. ferieuge skulle udbetales til familieplejeren. FerieKonto forholder sig ikke til den 4. ferieuge, da det efter ferieloven alene er muligt at få den 5. ferieuge udbetalt.

Hvad betyder afgørelsen for mig som familieplejer, og skal jeg foretage mig noget overfor kommunen?

Det er Socialpædagogernes anbefaling, at hvis kommunen varsler ferie overfor dig, og du ikke ønsker at holde ferie med plejebarnet, så skal du skrive til kommunen og anmode dem om at stille aflastning til rådighed alternativt honorere dig særskilt, såfremt kommunen ønsker, at ferien skal holdes med plejebarnet.

Du kan altid rette henvendelse til din kreds, hvis du har spørgsmål vedrørende din ferie.

Bliv medlem