Gå til indhold

Generalforsamling

Uddannede socialpædagoger er en mangelvare

Kredsen satser på merit- og efteruddannelse – og opfordrer arbejdspladserne til at give de få ledige medlemmer en chance for at komme i spil, når der slås stillinger op

13. oktober 2021

Artikel
Violagram_GF Lillebælt_1128x600.jpg
Hvad gør vi, når vi ikke kan finde socialpædagoger til de ledige job, spurgte TR Viola Gram Jacobsen ved Kreds Lillebælts generalforsamling.

Forfatter: Carl Ancher Pedersen

Foto: Nils Rosenvold

Efter halvandet års coronapandemi var medlemmer af Kreds Lillebælt atter samlet til generalforsamling 5. oktober. 
 
Et emne var dilemmaet, at stadig flere ufaglærte eller medarbejdere med andre uddannelser ansættes i socialpædagogiske job, samtidig med, at det er svært at skaffe uddannede socialpædagoger til de ledige stillinger. 
 
– Også i Kreds Lillebælt hører vi medarbejdere og ledere fortælle om ubesatte stillinger som følge af manglende kvalificerede ansøgere til både vikariater og faste stillinger, sagde faglig sekretær Lotte Kirk Hansen i sin del af bestyrelsens mundtlige beretning.  
 
Hun beskrev, hvordan problemet forstærkes af, at mange går på pension, søger nye udfordringer andre steder eller kvitter jobbet, fordi de ikke kan holde til arbejdspresset. 

I sidste uge afholdt vi sammen med vores jobkonsulenter en jobmesse. Jeg vil opfordre arbejdspladser, der har ledige stillinger, til at deltage, når vi gør det næste gang. Vi har ledige medlemmer, der kan bringes i spil, hvis vi giver dem chancen.

Hanne Ellegaard, kredsformand

En ond cirkel skal brydes 

– Det ender i en ond cirkel. Medarbejderne søger væk, nye kan ikke rekrutteres, og arbejdspresset stiger yderligere, sagde Lotte Kirk Hansen og fulgte op med nogle bud på løsninger:
 
Bedre mulighed for meritpædagoguddannelse for blandt andre omsorgs- og pædagogmedhjælpere, bedre praktikforløb for de studerende på pædagoguddannelsen og ikke mindst, at politikerne lytter til Socialpædagogernes opråb og forholder sig til vilkårene for medarbejdere og ledere på de socialpædagogiske arbejdspladser. 
 
– Arbejdsmiljøet er maksimalt presset som følge af nedskæringer gennem mange år, og kompleksiteten i arbejdet er øget, lød det.  
 

Giv ledige medlemmer en chance 

Viola Gram Jacobsen, tillidsrepræsentant hos BO-Vejle, tog tråden op i aftenens eneste kommentar til beretningen.
 
– Der bliver lagt pres på vores ledelse for at ansætte andre end socialpædagoger, bl.a. læreruddannede. Samtidig er det svært at finde socialpædagoger til de ledige job. Hvad skal vi gøre, når de ikke er der?
 
– Det er jo desværre virkeligheden. Det er derfor, vi i kredsen arbejder for mere merit- og efteruddannelse i samarbejde med UCL (University College Lillebælt), sagde Hanne Ellegaard. 
 
Samtidig opfordrede hun arbejdspladserne til at være opmærksomme på, at der faktisk er ledige medlemmer i kredsen. 
 
– I sidste uge afholdt vi sammen med vores jobkonsulenter en jobmesse. Jeg vil opfordre arbejdspladser, der har ledige stillinger, til at deltage, når vi gør det næste gang. Vi har ledige medlemmer, der kan bringes i spil, hvis vi giver dem chancen. 
 
Afslutningsvis slog hun et slag for at få organiseret alle medarbejdere, der ansættes i socialpædagogiske stillinger: 
 
– Husk, at der på den enkelte arbejdsplads kan søges dispensation for uddannelseskravet, så vi i det mindste får dem, der ansættes på vores område, som medlemmer af fagforeningen.
 

Teknikken bestod prøven

Generalforsamlingen i 2019 blev på grund af talrige kampvalg en midnatsforestilling. Derfor foreslog kredsen på kongressen i 2020, at der blev åbnet for elektroniske afstemninger ved personvalg i kredsene. Det skal forbundets vedtægtsudvalg se nærmere på op til næste kongres i 2022. I mellemtiden havde Kreds Lillebælt fået grønt lys for at teste den elektroniske afstemningsmodel på dette års generalforsamling. 
 
Da der igen var kamp om flere poster, blev der rig lejlighed til at afprøve systemet, og det bestod. De elektroniske ”devices”, som deltagerne fik udleveret, virkede upåklageligt. De få og små problemer undervejs blev hurtigt løst, og generalforsamlingen kunne som planlagt afsluttes ved 22-tiden.
 
Mest spænding knyttede sig til valg til hovedbestyrelsen, hvor kredsen på grund af et mindre fald i medlemstal måtte sige farvel til én af de fire hidtidige pladser. 
 
Hanne Ellegaard blev valgt som kredsformand uden modkandidat og dermed også til hovedbestyrelsen. Til de to øvrige pladser stillede de tre hidtidige HB-medlemmer op: Lotte Kirk Hansen (faglig sekretær), Caroline Frechsen og Roger Lundberg (kredskasserer). Her måtte sidstnævnte se sig slået, men blev efterfølgende genvalgt til kassererposten, ligesom Lotte Kirk Hansen blev genvalgt til faglig sekretær.
 
Til de sidste 11 pladser i kredsbestyrelsen var der 13 kandidater, så både her og ved valget af kongresdelegerede kom elektronikken i spil igen. 
 
Læs mere om valgene på lillebaelt.sl.dk 
Bliv medlem