Gå til indhold

GENERALFORSAMLING

Succes med at inddrage medlemmerne i Nordjylland

På årets generalforsamling i Socialpædagogerne Nordjylland var der især fokus på, hvordan medlemmerne kan inddrages endnu mere i kredsens arbejde

29. oktober 2021

Artikel
Foto 3_1128_600.jpg
De fleste afstemninger foregik digitalt på året generalforsamling i Socialpædagogerne Nordjylland. Dog blev kredsformand Peter H. S. Kristensens beretning godkendt ved håndsoprækning.

Forfatter: Henrik Jensen

Foto: Socialpædagogerne

Medlemsinddragelse var et af hovedtemaerne, da Socialpædagogerne Nordjylland holdt generalforsamling tirsdag den 26. oktober. Den nordjyske kreds har i en række år haft succes med at inddrage medlemmerne så meget som muligt og give dem direkte indflydelse på kredsens arbejde, og det var der stor ros for og opbakning til blandt de 110 medlemmer, der deltog i årets generalforsamling.

- Her i kreds Nordjylland har omdrejningspunktet gennem flere år været, at medlemmerne skal have direkte indflydelse på det arbejde, vi laver. Det er vigtigt, at vi får medlemmernes erfaringer og viden fra de socialpædagogiske arbejdspladser ind i det faglige arbejde i kredsen, sagde formand for Socialpædagogerne Nordjylland, Peter Kristensen i sin beretning.

Socialpædagogerne Nordjylland inddrager blandt andet medlemmerne via kredsens medlemspanel og ved ofte at invitere medlemmer til at deltage i udformningen af kredsens politikker og handleplaner.

- Vi har kun gode erfaringer med at lytte til medlemmerne og inddrage dem i vores arbejde. Det kommer vi til at gøre endnu mere i fremtiden, sagde Peter Kristensen.

Frikøber medlemmer til projekt

Et konkret eksempel er projektet ’Fokus på Faget’, som Socialpædagogerne Nordjylland netop har søsat. Projektet, der løber frem til udgangen af 2022, skal med en lang række initiativer være med til at sætte fokus på det socialpædagogiske fag, og mere specifikt have fokus på kerneopgaven i de tilbud, hvor medlemmerne arbejder.

Projektet har baggrund i 2020-kongressens vedtagelser ’Vi er Socialpædagogerne’ og ’Sammen former vi det gode arbejdsmiljø’. 

- Vi har ansat en projektleder, som skal folde projektet ud, men tanken er, at det først og fremmest skal være medlemmerne, som skal forme det mere konkrete indhold i projektet. Vi har afsat hele 500.000 kr., som primært skal bruges til at frikøbe medlemmer fra deres arbejde, så de kan deltage og komme med input til projektet, sagde Peter H. S. Kristensen.

Ansætter kun socialpædagoger

Ligesom i resten af landet oplever mange af medlemmerne i Nordjylland, at fagligheden er under pres på de socialpædagogiske arbejdspladser. Flere blandt deltagerne på generalforsamlingen kunne berette om arbejdspladser, hvor det er langt under halvdelen af personalet, der er uddannede socialpædagoger.

Men der er også undtagelser. Socialpædagog og tillidsrepræsentant Else Overbye fra bostøtte-teamet Team A i Aalborg Kommune var på talerstolen for at fortælle om, hvordan hendes arbejdsplads satser på fagligheden.

- På min arbejdsplads holder vi fast i, at socialpædagogisk arbejde skal udføres af socialpædagoger. Vier 47 ansatte, og alle sammen er socialpædagoger. Lederen er også socialpædagog, og fagligheden gennemsyrer alt, hvad vi laver i Team A. Det er en kæmpe fordel, når vi skal sparre med en kollega, at vi har den samme faglighed. Jeg mener, at vi som fagforening skal råbe højere op om, hvor vigtigt det er, at arbejdsgiverne ansætter socialpædagoger til socialpædagogisk arbejde, sagde Else Overbye og tilføjede, at den høje faglighed er med til at gøre Team A til en attraktiv arbejdsplads.

- Vi har slet ingen rekrutteringsproblemer hos os, som vi hører, at mange andre socialpædagogiske arbejdspladser har for tiden, sagde hun.

På min arbejdsplads holder vi fast i, at socialpædagogisk arbejde skal udføres af socialpædagoger.

Tillidsrepræsentant Else Overbye, bostøtte-teamet Team A i Aalborg Kommune

Brug for flere socialpædagoger

Kredsformanden adresserede også arbejdsgivernes rekrutteringsproblemer i sin beretning.

- Vi har i flere år argumenteret for, at pædagoguddannelsen i Nordjylland skulle have flere studerende, men arbejdsgiverne har vendt det døve øre til. Nu viser det sig, at vi har haft ret, og mange arbejdsgiverne har for tiden store problemer med at rekruttere socialpædagoger. Jeg håber, at de nu erkender, at der simpelthen ikke er bliver uddannet nok pædagoger i Nordjylland, sagde Peter Kristensen, der samtidig understregede, at evalueringen af pædagoguddannelsen, som snart bliver offentliggjort, skal føre til, at der kommer mere socialpædagogik ind i pædagoguddannelsen.

- De studerende fortæller os, at de mangler helt grundlæggende kompetencer i forhold til det socialpædagogiske område, og vi oplever desværre, at mange nyuddannede vælger området fra. Hvis ikke det specialiserede socialområde bliver en væsentlig større del af grunduddannelsen, så bliver det endnu vanskeligere i fremtiden at få ansat nyuddannede med tilstrækkelige kompetencer på området, sagde kredsformanden.

Genvalg til formand og faglige sekretærer

På generalforsamlingen blev Peter Kristensen genvalgt som kredsformand.

Trods kampvalg var der også genvalg til kredsens tre faglige sekretærer René Zimmer, Kathja Ryom og Charlotte Enevoldsen.

Desuden blev Lars Øberg, Ellen Rasmussen og Cecilie Thomsen valgt til hovedbestyrelsen.

Nanna Egidiussen, Pia Helene Ulrik, Per Bleiken, Julie Kildahl, Henrik Flyvbjerg, Morten Christiansen, Mona Lund Jensen og Stig Madsen blev valgt til kredsbestyrelsen.

Læs mere om de valgte på kredsens hjemmeside.

Vi har kun gode erfaringer med at lytte til medlemmerne og inddrage dem i kredsens arbejde. Det kommer vi til at gøre endnu mere i fremtiden, sagde formand for Socialpædagogerne Nordjylland, Peter H. S. Kristensen i sin beretning.
Bliv medlem