Gå til indhold

Generalforsamling

Socialpædagogikken skal på dagsordenen op til kommunalvalget

Kreds Sydjylland er i dialog med kommuner og uddannelsesinstitutioner for at løse rekrutteringsproblemerne

21. oktober 2021

Artikel
Genforssydj2.gif

Forfatter: Carl Ancher Pedersen

På grund af coronaen blev kredsens temageneralforsamling i 2020 gennemført digitalt. Selv om det gik godt, glædede kredsformand Finn Harald Rasmussen sig alligevel over, at man denne gang atter var i stand til at se hinanden i øjnene på en ”rigtig” og talstærk generalforsamling, der blev afholdt 14. oktober i Rødekro.

I sin beretning så formanden frem til et spændende kommunalvalg 16. november med udsigt til borgmesterskifte i flere af kredsens kommuner. Han understregede, at kredsen til daglig er i løbende dialog med lokalpolitikerne om socialpolitikken og faget, men at man vil benytte det forestående valg til at slå et ekstra slag for socialpædagogikken.

Stil spørgsmål til politikerne
– Vi er optaget af få sat de socialpædagogiske arbejdspladser på dagsordenen. At der i gennemsnit kun er ansat omkring 50 procent socialpædagoger på de socialpædagogiske arbejdspladser, rekrutteringsproblemerne og underfinansiering på socialområdet bliver de helt centrale emner for os i debatterne op til kommunalvalget, sagde Finn Harald Rasmussen og opfordrede deltagerne til at møde op til valgmøderne og stille spørgsmål til politikerne.

– Vi vil efterfølgende forsøge at holde dem fast på deres valgløfter, når vi holder dialogmøder med udvalgsformændene, lovede han.

Samarbejde om rekruttering
Formanden fortalte også, at kredsen i bestræbelserne på at løse de stigende rekrutteringsvanskeligheder har indledt et samarbejde med fire sønderjyske kommuner og uddannelsesinstitutionen UC Syd.

Samarbejdet tager sigte på at etablere en særlig tilrettelagt meritpædagoguddannelse for ikke-faglærte med mindst to års erfaring fra socialpædagogiske arbejdsområde. Et merithold vil tidligst kunne stables på benene i februar eller sommeren 2022.

Vellykket a-kasseforsøg
Forbundskasserer Michael Madsen, der også er formand for a-kassen og medlem af kredsen, var gæstetaler på vegne af forretningsudvalget.

Der lød både ros og ris til regeringens udspil til en arbejdsmarkedsreform – anerkendelse af forslaget om at tilføre flere penge til uddannelse og at forhøje dagpengesatsen med op til 5.000 kr., men tilsvarende kritik af forslaget om at finansiere dette ved at nedsætte både dagpengeperiode og –sats for dimittender.

Michael Madsen fremhævede desuden a-kassens deltagelse i det igangværende forsøg sammen med otte andre a-kasser, hvor a-kassen har al kontakt til de ledige i de første tre måneder af ledighedsperioden.

– Vi ser gode resultater. Medlemmerne er i høj grad tilfredse, og arbejdsgiverne melder også, at kontakten med os er værdifuld, sagde Michael Madsen.

Han fandt det vigtigt at lykkes med a-kasseforsøgets mål om at være en aktiv sparringspartner for medlemmer, der søger nyt job, men også fordi det vil være med til at understrege a-kassernes berettigelse i fremtiden.

En fredelig generalforsamling
Det var en meget enig og dermed også fredelig generalforsamling, der uden debat godkendte beretning, regnskab, budget og planer for det fremtidige arbejde.

Tilsvarende gik det ved valgene, hvor kredsformand Finn Harald Rasmussen og de tre faglige sekretærer Mona Køhlert, Jakob Bøegh Larsen og Poul Flack-Jensen blev genvalgt uden modkandidater.

Til de øvrige otte pladser i kredsbestyrelsen var der opstillet præcist det antal kandidater, der var brug for, og dermed også fredsvalg.

Læs mere om valgene på sydjylland.sl.dk

Bliv medlem