Gå til indhold

Generalforsamling

Socialpædagoger skal favnes i bredden og i dybden

Med ny kredsformand i front tog Socialpædagogerne Bornholms generalforsamling fat på visionerne for fremtidens fagpolitiske arbejde, der skal få kredsen endnu tættere på medlemmerne og lokalpolitikerne

25. oktober 2021

Artikel
Topfoto.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Brinck

Kriser gør i bedste fald mennesker klogere, når de kommer ud på den anden side. Og det var netop også læringen og erfaringerne fra coronakrisen, som kredsformand Tina Lai Holmgaard, lagde vægt på, da hun åbnede Socialpædagogerne Bornholms generalforsamling foran 69 stemmeberettigede medlemmer d. 14. oktober i Aakirkeby:

– I har uden tvivl mærket coronanedlukningerne og restriktionerne meget forskelligt, men jeg er imponeret over de hverdagsfortællinger, jeg har fået fortalt i mødet med jer. I har udvist stor fleksibilitet og faglighed, og jeg er sikker på, at vi kan lære meget af hinanden, og den situation vi har stået igennem. De gode og dårlige erfaringer kan tilsammen bringe os klogere videre.

’Nu skal vi se fremad’

Og ønsket om at blive klogere og se fremad prægede Tina Lai Holmgaards mundtlige beretning, da det på dagen for generalforsamlingen kun var seks uger siden de politiske poster i formandskab og bestyrelse var blevet udskiftet ved en ekstraordinær generalforsamling d. 2. september. Et resultat af, at den tidligere formand og kredsbestyrelse var trådt tilbage.

Den lokale konflikt, der gik forud for den ekstraordinære generalforsamling står den nye kredsformand, der indtil for nylig var socialpædagogisk leder inden handicap og psykiatri, udenfor, understregede hun:

– Jeg ønsker at tegne nye visioner for Socialpædagogerne Bornholm. Derfor tager jeg ikke parti i den konflikt, der stadig ’larmer’ i baggrunden. Jeg er derimod valgt til at se fremad, og det er stadig der, jeg står. Så med mig som kredsformand har vi lagt konflikten bag os.  

Nærvær og åbenhed

De nye visioner, som Socialpædagogerne Bornholm vil arbejde med i den kommende periode, handler om at fremme ’nærvær og åbenhed mellem de bornholmske medlemmer, bestyrelse og den faglige organisation’.

– Som bestyrelse har vi en vision om at favne socialpædagoger i bredden og i dybden. Vi ønsker at styrke vilkårene for vores medlemmer på tværs af faglige forskelle og nicheområder, være til stede på tværs af geografiske afstande og fremme samfundsdebatten om de socialpædagogiske mærkesager.

I den forbindelse vedtog generalforsamlingen en plan for kredsens fremtidige arbejde, der bl.a. indebærer nye åbningstider for fysisk fremmøde på kredskontoret og telefonisk kontakt, sociale og faglige arrangementer og arbejdspladsbesøg hos medlemmerne.

Læs mere om den nye bestyrelse hos Socialpædagogerne Bornholm. 

Tættere på politikerne

Derudover blev det vedtaget, at kredsen skal arbejde for at komme tættere på de lokale magthavere ved bl.a. at facilitere debatarrangementer med politikere med fokus på socialpædagogiske mærkesager og i højere grad gøre politikerne klogere på den socialpædagogiske faglighed og praksis gennem vidensdeling.

Tina Lai Holmgaard glæder sig over en vellykket første generalforsamling som kredsformand:

– Ikke nok med at tilslutningen var stor, så var der også en helt fantastisk stemning under hele arrangementet, hvor medlemmerne bidrog med både klapsalver og opbakning, spørgsmål til bestyrelsen og gode samtaler blandt medlemmer og valgdelegerede.  Hos Socialpædagogerne Bornholm er vi rigtig glade for at opleve så stor en opbakning til kredsen blandt vores bornholmske medlemmer.

Kredsbestyrelsen, Socialpædagogerne Bornholm
Bliv medlem