Gå til indhold

Generalforsamling

Lad os tale højt om vores faglighed

Uddannelse, rekruttering og behovet for at tale højt om den socialpædagogiske faglighed var nogle af de emner, der blev sat til debat i Hillerød, da Socialpædagogerne Nordsjælland afholdt generalforsamling torsdag den 14. oktober

19. oktober 2021

Artikel
GF-Nordsjælland-web.gif

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Socialpædagogerne

En helt igennem positiv og begejstret stemning. Så kort kan det siges, når man skal sætte ord på årets generalforsamling i Socialpædagogerne Nordsjælland, der blev afholdt torsdag den 14. oktober på Pharmakon i Hillerød.

49 stemmeberettigede medlemmer, gæster og medarbejdere diskuterede bl.a. faglighed og behovet for at styrke merituddannelsen, tjenestemandsreformen og arbejdet mod ligeløn – samt det fremtidige arbejde i kredsen.

Indledningsvis blev der da også sagt et par ord om corona i kredsformand Lene Ek Christensens mundtlige beretning, hvor hun takkede socialpædagoger for at have knoklet og holdt fokus på faget og socialpædagogikken under en lang nedlukning:

– Socialpædagoger er blevet endnu mere kendt som en faggruppe, der formår at være fleksible og omstille sig – og ikke mindst bevare overblik og faglighed, når hverdagen ændrer sig. Det kan vi godt være stolte af. Og alle de erfaringer, vi fik undervejs, skal vi nu forsøge at tage med os i det videre fagforeningsarbejde, lød det fra Lene Ek Christensen.

Læs hele beretningen fra Socialpædagogerne Nordsjælland

Lokal faglig initiativpulje på vej

På generalforsamlingen blev der også sat fokus på de indsatsområder, kredsen prioriterer i det kommende år. Det er bl.a. et konstant fokus på organisering af medlemmer samt et fortsat fokus på at lave diverse netværk for medlemmer, hvor fx familieplejere, ledere og mindre medlemsgrupper får mulighed for at sparre og inspirere hinanden på tværs af arbejdspladser.

– Vi har bl.a. planer om at etablere en lokal faglig initiativpulje, der giver arbejdspladser og medlemmer mulighed for at søge en økonomisk pulje i kredsen til at fremme faglige eller sociale tiltag på arbejdspladsen, sagde Lene Ek Christensen, som også pointerede, at kredsen i den kommende tid vil sætte yderligere fokus på tillidsvalgte:

– Vi vil afsøge mulighederne for at få valgt fællestillidsrepræsentanter i nogle af kredsens kommuner. Formålet er at styrke TR-gruppen og få fagforeningen til at fremstå tydeligere for medlemmerne rundt om på arbejdspladserne.

Fokus på uddannelse og rekruttering

Også uddannelse og rekruttering er tænkt ind i kredsens fremtidige arbejde, lød det fra kredsformanden.

– Der skal sættes fokus på uddannelse. Socialpædagogiske indsatser kræver socialpædagogiske kompetencer og uddannelse, og derfor skal kredsen være med til at følge en ny pædagoguddannelse til dørs – med stærkere fokus på de kompetencer, som det socialpædagogiske område har brug for. Ligeledes skal det sikres, at socialpædagoger tilbydes stærke og relevante efteruddannelsesforløb, sagde Lene Ek Christensen, som sluttede sin beretning af med en opfordring til at tale den socialpædagogiske faglighed op:

– Det er svært at rekruttere socialpædagoger til uddannelsen og på nogle arbejdspladser. Derfor skal det socialpædagogiske arbejde – særligt på voksenområdet – italesættes, så værdierne i arbejdet bliver mere synlige. Der skal tænkes ud af boksen, så vi kan tiltrække nye generationer eller andre grupper, der normalt ikke ville vælge en pædagogisk uddannelse.

Som et fagligt indspark fik generalforsamlingen også besøg af Lars Kongsø, der er socialpædagog på Blindecenter Bredegård. Sammen med Joakim Billenberg Hansen, der er i beskæftigelse på værkstedet på Bredegård, holdt han et inspirerende oplæg om, hvordan kreativitet og det at tænke og handle kreativt ved bl.a. at bruge musik, kan bidrage til glæde og trivsel i det socialpædagogiske arbejde.

Du kan læse mere om generalforsamlingen i Socialpædagogerne Nordsjælland på nordsjaelland.sl.dk/

Bliv medlem