Gå til indhold

Generalforsamling

Fokus på flere uddannede socialpædagoger

Faglighed, medlemsinddragelse, lønefterslæb og studerende var blandt emnerne på årets generalforsamling i Socialpædagogerne Østjylland tirsdag den 12. oktober

15. oktober 2021

Artikel
GF1-web.gif

Forfatter: Rasmus Jørgensen

– Vi har i Socialpædagogerne Østjylland sat et mål om, at 80 pct. af personalet på socialpædagogiske arbejdspladser skal være socialpædagoger.

Det klare budskab blev leveret af kredsformand Gert Landergren Due i den mundtlige beretning på årets generalforsamling tirsdag den 12. oktober.

Netop manglen på uddannede socialpædagoger var et af de store temaer i beretningen. En undersøgelse viser, at kun omkring halvdelen af personalet på sociale tilbud er uddannede socialpædagoger, og denne skævhed skal ændres.

Socialpædagogerne Østjylland har derfor udarbejdet et politikpapir med tre løsninger på, hvordan der kan sikres flere socialpædagoger samt bedre forhold på arbejdspladserne. De tre løsninger er, at der uddannes flere medhjælpere via meritpædagoguddannelsen, ret til fuldtid samt oprettelsen af uddannelsesstillinger på arbejdspladserne.

Socialområdet skal opprioriteres

Kredsformand Gert Landergren Due pointerede i beretningen, at de tre løsninger kun løser dele af udfordringerne:

– Vi kæmper stadig for, at kommunerne endelig opprioriterer socialområdet. Altså med det, der virkelig betyder noget, nemlig med flere penge. Så vi friholder overhovedet ingen politikere fra deres ansvar i forhold til rimelige og ordentlige forhold på vores område. Det skal I huske, og det skal politikerne huske.

En is for en holdning

I beretningen blev der også lagt vægt på de to særlige medlemsinddragelsesinitiativer, der har været afholdt det seneste år. Det drejer sig om fokusgruppeinterviews, hvor 27 medlemmer gav input til, hvordan fagforeningen kan blive endnu bedre. Og det drejede sig om et andet initiativ – sensommerens rundtur, hvor medlemmer og kreds byttede holdninger over en is – en østjysk form for dialog-is.

Resultatet af samtalerne med omkring 150 medlemmer blev bl.a. udmøntet i dele af de politiske indsatsområder, som faglig sekretær Sara Ellesøe Hansen fremlagde på generalforsamlingen.

Budgettet for 2022 blev præsenteret af faglig sekretær Mette Marhauer, og det blev godkendt af medlemmerne.

På generalforsamlingen hos Socialpædagogerne Østjylland blev forbundets 40-års fødselsdag markeret med kage.

Fagforeningens fødselsdag blev fejret

Årets generalforsamling blev holdt i FH Salen i Aarhus, hvor omkring 120 medlemmer deltog. Udover spændende indlæg om blandt andet lønefterslæb for de kvindedominerende områder, vigtigheden af en god uddannelse og samarbejdet med studerende blev der også tid til at fejre fagforeningens 40-års fødselsdag med kage til alle.

Gert Landergren Due afsluttede beretningen med at takke afgående hovedbestyrelsesmedlem Line Hundebøll, der siden 1994 har siddet i kredsbestyrelsen og siden 2006 i hovedbestyrelsen. Line Hundebølls kamp for en bedre uddannelse blev særligt fremhævet.

Der var valg til samtlige poster, og som deltager i et pilotprojekt, blev valgene gjort digitale. Det betød, at afstemningerne foregik noget hurtigere end sædvanligt.

Gert Landergren Due blev valgt som kredsformand uden modkandidat, og det samme blev de to faglige sekretærer Mette Marhauer og Sara Ellesøe Hansen.

På generalforsamlingen blev Gert Landergren Due valgt som kredsformand, og Mette Marhauer (i midten) og Sara Ellesøe Hansen blev valgt som faglige sekretærer.
Bliv medlem