Gå til indhold

Generalforsamling

Faget skal tales op

Arbejdsmiljøet og manglen på uddannede socialpædagoger var nogle af nøgleordene, da Socialpædagogerne Storkøbenhavn holdt generalforsamling

18. oktober 2021

Artikel
GF-storkbh.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Socialpædagogerne

Stemningen var god i Herlev Medborgerhus, og interessen for at tale med hinanden og deltage i snakken om linjen i kredsens fremtidige arbejde var høj, da Socialpædagogerne Storkøbenhavn holdt generalforsamling d. 13. oktober efter en lang periode uden mulighed for fysiske forsamlinger.

Coronapandemien satte sit markante aftryk på året, der er gået. Fra den ene dag til den anden skulle der tænkes anderledes på alle arbejdsområder og tages helt nye forholdsregler omkring hygiejne. Krisen understregede, at nok står socialpædagoger som faggruppe ikke forrest i myndighedernes søgelys, men reelt er de blandt de faggrupper, der går forrest og spiller en samfundskritisk rolle, når krisen rammer.

-Vi har bokset med at forklare den omgivende verden, at vi stod lige midt i stormen. Vi skrev til kommunerne, forvaltningerne og gjorde opmærksom på vores rolle som faggruppe. Og det blev anerkendt. Coronakrisen har trukket søm ud for alle og givet nye erfaringer.

Sådan sagde Lars Petersen, formand for Socialpædagogerne Storkøbenhavn, bl.a. i sin mundtlige beretning på årets generalforsamling. Han pegede bl.a. på rekrutteringsudfordringerne som et af de emner, der kommer til at fylde fremover:

-Det er en udfordring, at man vil flytte studiepladser ud i landet. Kampen om de nye generationer gælder også os, i en tid hvor alle brancher skriger på arbejdskraft.

Uddannet personale en mangelvare
Formanden holdt sin beretning kort i år og henviste til den ganske læsevenlige skriftlige beretning, der i ord, billeder og grafik fortæller, hvad kredsen har arbejdet med i året, der er gået. Se den her.

Det er svært at få nok uddannede socialpædagoger – kun hver anden ansatte på socialpædagogiske arbejdspladser er uddannede socialpædagoger. Rekrutteringsudfordringerne var der flere, der nævnte, da kandidaterne til posterne i kredsens bestyrelse og andre udvalg gik på talerstolen og præsenterede sig selv.

-Når vi er nødt til at bruge alt for mange vikarer, går det ud over vores borgere og vores arbejdsmiljø, sagde Claes Reinhardt bl.a.

-Vi skal kæmpe for, at der kommer flere penge til uddannelsen. Vi skal være aktive på uddannelsesområdet - også på efter- og videreuddannelse, lød det fra Lars Mødekjær.

Et arbejdsmiljø vi kan holde til
Andre satte fokus på arbejdsmiljøet fx faglig sekretær Rita Slangerup:

-Vi skal lave tiltag, som kan gøre, at vi kan blive længere på arbejdsmarkedet. Jeg skal blive, til jeg er 73 år. Vi skal opretholde presset på, at der skal ske noget med vores løn og arbejdsforhold, så vi kan holde til at være så længe i faget, og så vi kan rekruttere folk.

Arbejdsmiljø spiller en helt central rolle i kredsens arbejde, bl.a. i form af et samarbejde med en forsker på Aalborg Universitet, som over en treårig periode graver sig ned i feltet. Kredsen forventer, at projektet, når det afsluttes i 2022, vil kunne bidrage til at anvise nye perspektiver og løsningsforslag på arbejdsmiljøudfordringer.

Aktivisme og solidaritet
Flere kandidater nævnte det aktivistiske tilsnit, som noget af det, de brænder for i fagforeningsarbejdet.

-For mig er det en glæde og fornøjelse at deltage i demo’er. Det gør ondt at se, at kolleger fra forskellige faggrupper indbyrdes brydes. Ligelønskampen har fået ny ild, den skal vi påvirke. Vi skal vise solidaritet med både kolleger i 3F og i lufthavnen. Vi er et lille fællesskab i et stort fællesskab, sagde Jens Dam-Rasmussen.

Samtalen kredsede flere gange om behovet for at tale faget op. Lars Østergaard, kongresdelegeret, sagde bl.a.:

-Faget bliver talt ned. Vi er tilbage til 1980, hvor der bliver talt om omsorgsdelen, som om det ikke er rigtigt pædagogarbejde. Det er noget vrøvl – der er så meget udvikling i omsorgsdelen. Vi bliver nødt til at tale om, at det er et praktikerfag - også blandt udviklingshæmmede, som er vores største område. Vi kan gøre SÅ stor en forskel for de mennesker. Vi må ikke snakke det ned, vi skal snakke det op.

Nye kræfter
Kredsen fik i år tildelt en ekstra plads i Socialpædagogernes Hovedbestyrelse, takket være medlemsfremgang – en indsats, der er arbejdet systematisk med i de seneste år.

Generalforsamlingen bød på kampvalg til kredsbestyrelsen og kongresdelegationen, og valget gav plads til nye kræfter. Se hvem der bestrider hvilke poster på kredsens hjemmeside.

Kredsbestyrelsen Socialpædagogerne Storkøbenhavn
Bliv medlem