Gå til indhold

Kongres 2020

Vi vil lytte til hverdagseksperterne

Med vedtagelse af medlemsprojektet ’Vi er Socialpædagogerne’ og ’Sammen former vi det gode arbejdsmiljø’ blev det på Socialpædagogernes kongres slået fast, at medlemmerne spiller en nøglerolle i forhold til at sikre det gode arbejdsmiljø – og skabe et nærværende og relevant forbund

11. november 2020

Artikel
20201111_SL_2020Kongres09.gif

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Nils Lund Pedersen

– Den måde, vi sammen har arbejdet med arbejdsmiljø og faglighed på, har bredt sig og sat aftryk på socialpædagogiske arbejdspladser landet over. Nu er tiden kommet til, at vi går skridtet videre og giver endnu mere plads til hverdagseksperterne. Vi skal høste de mange gode idéer fra medlemmerne til, hvordan vi former et godt arbejdsmiljø.

Sådan lød det fra forbundsnæstformand i Socialpædagogerne Marie Sonne, da hun på forbundets kongres introducerede kongresbeslutningen ’Sammen former vi det gode arbejdsmiljø’ med argumentet om, at der også fremover er behov for et øget fokus på arbejdsmiljø og faglighed:

– Selvom arbejdsmiljøet lige nu ser fornuftigt ud på rigtig mange socialpædagogiske arbejdspladser, må vi også erkende, at vi har arbejdspladser, som er så pressede, at handling er nødvendig. I de tilfælde skal vi være klar til at fastholde arbejdsgiverne og sikre, at både AMR og leder bliver klædt godt nok på til at udvikle og handle på de arbejdsmiljøudfordringer, de møder. Vi kan ganske enkelt ikke være andet bekendt over for medlemmer - og borgere, sagde Marie Sonne. 

Plads til nye løsninger

Beslutningen, som blev vedtaget, bygger videre på den arbejdsmiljøstrategi ’Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd’, som forbundet vedtog for seks år siden på kongressen i 2014. Men i de kommende to år skal der gives plads til nye idéer og løsninger, som skabes sammen med og af medlemmerne – og som bidrager til at styrke det gode arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads.

– Det handler i høj grad om, at vi som organisation vil endnu tættere på medlemmerne og på de ting, der virker. Her kan vi både trække på alle de gode erfaringer fra coronakrisen, hvor medlemmer har følt sig set, hørt og inddraget. Og vi kan trække på erfaringerne fra ’Vi er Socialpædagogerne’, hvor vi også har haft succes med at inddrage medlemmerne og understøtte aktiviteter, som gror lokalt, sagde Marie Sonne.

'Sammen former vi det gode arbejdsmiljø'

Med ’Sammen former vi det gode arbejdsmiljø’ vil Socialpædagogerne i den kommende kongresperiode bl.a. prioritere følgende:

  • Indsatser som giver det enkelte medlem mulighed for at komme med idéer og løsningsforslag, der er med til at skabe et godt arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads.
  • Indsatser som giver det enkelte medlem mulighed for at iværksætte initiativer på arbejdspladsen, som har til formål at styrke det gode arbejdsmiljø.
  • Lokale og centrale indsatser hvor forbundet proaktivt bruger tilbagemeldinger fra medlemmerne til styrket dialog og samarbejde med arbejdsgivere for at forbedre arbejdsmiljøet.

Læs mere om kongresbeslutningen ’Sammen former vi det gode arbejdsmiljø’.

Afprøvet et væld af idéer

Også medlemsprojektet ’Vi er Socialpædagogerne’, som blev vedtaget på kongressen i 2018, fik på dette års kongres grønt lys til at køre videre. Med projektet fortsætter arbejdet med at øge medlemsværdien og styrke medlemsinvolveringen, så Socialpædagogerne bliver et endnu mere levende og attraktivt fællesskab.

– I de to år, der er gået, har vi både lokalt og centralt afprøvet et væld af idéer og initiativer – og ’Vi er Socialpædagogerne' har i den grad bekræftet os i, at vi har medlemmer, som brænder for deres fag, og som gerne vil involvere sig i deres forbund, hvis vi stiller de rette rammer til rådighed, lød det på kongressen fra Socialpædagogernes forbundsnæstformand Verne Pedersen.

Medlemsdrevne initiativer

Blandt de indsatser og aktiviteter, der har tegnet medlemsprojektet de seneste to år, kan bl.a. nævnes 76 medlemsdrevne initiativer, der er gennemført med støtte fra Initiativpuljen, MedlemsPulsen, som er et digitalt panel bestående af knap 3.000 medlemmer, som foreløbig har gennemført fire målinger, hvor medlemmerne har bidraget med faglige input og perspektiver – samt de nye fælles indsatser Medlemsrådet, læringsdagen #StoltSocialpædagog, et nyt stressvejledningstilbud til medlemmer samt et medlemstilbud om CV- og ansøgningstjek.

– Hele projektet har været en lærerig, udfordrende og udviklende proces, som rummer endnu flere muligheder for fremtiden. Derfor ønsker vi også i den kommende kongresperiode at fortsætte arbejdet med at styrke fællesskabet og øge værdien af et medlemskab hos Socialpædagogerne, sagde Verne Pedersen.

'Vi er Socialpædagogerne'

Med ’Vi er Socialpædagogerne’ vil Socialpædagogerne i den kommende kongresperiode:

  • Skabe mulighed for endnu flere måder, hvorpå man som medlem kan deltage og engagere sig i Socialpædagogerne.
  • Sikre handlerum for de medlemmer, som ønsker, at de som medlem kan deltage og engagere sig i enkeltstående arrangementer og dem, som gerne vil engagere sig i længere processer som kampagner og lignende. Hovedbestyrelse, forbundssekretariat og kredse skal løbende forholde sig til, om og hvordan medlemmer kan involveres i alle vores indsatser. Både hvad angår kampagner, politikudvikling, kommunikation mv.
  • Styrke rammerne for, at medlemmer med lysten og idéen til at gøre en forskel for sit fag og sit forbund får mulighed for at omsætte sine ressourcer til konkrete initiativer.
  • Blive ved at afprøve nye medlemstilbud og handlinger, som gør os klogere på medlemmernes ønsker og udbytte. Herunder skal vi prioritere ressourcer på det, der tilfører medlemskabet mest værdi og tilpasse indsatser derefter.
  • Fortsætte udviklingen af et forbund, som er lyttende og tilgængeligt, der hvor medlemmerne er, både ved at styrke medlemmernes lokale synlighed og ved at styrke den nærværende og relationsopbyggende medlemskommunikation.

Læs mere om kongresbeslutningen ’Vi er Socialpædagogerne’.

Kongres 2020

Læs alle nyheder om Socialpædagogernes kongres 2020 – herunder resultater af medlemsprojektet 'Vi er socialpædagogerne', vinderen af Socialpædagogernes Pris, formandsberetning og debat og meget andet – på sl.dk/kongres2020

Bliv medlem