Gå til indhold

Socialpolitik

Der skal flyttes hegnspæle

Socialminister Astrid Krag (S) vil ændre socialpolitikken fundamentalt, så en tidligere indsats kan forebygge flere af de sociale og psykiske problemer hos et voksende antal danskere. Metoden hedder fx sociale investeringer – og et opgør med at anse velfærdssamfundet som en udgift

10. september 2019

Artikel
socialminister-Astrid-Krag026-1128x600.jpg

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Foto: Sofia Busk

Hun vil forandre Danmark. Intet mindre. Landets nye socialminister Astrid Krag (S) har ambitioner om at flytte socialpolitiske hegnspæle, som kommer til at stå, hvor hun og resten af regeringen sætter dem – langt ind i fremtiden.

Alle børn skal have gode, trygge liv. Den sociale arv brydes – for det lykkes ikke i tilstrækkelig grad i dag. Det unikke danske velfærdssamfund skal genopbygges efter årtiers borgerlige regeringers prioriteringer af skattelettelser til de rigeste.

– Vi skal sætte ind de steder, hvor velfærden langsomt er blevet undermineret – og det er i høj grad et ideologisk projekt efter så mange år med borgerlige regeringer, slår ministeren fast og fortsætter:

– Når de fleste anbringelser sker blandt store børn, er det ikke fordi, de er blevet besværlige teenagere. Deres klasselærer, pædagog eller endda sundhedsplejerske ville i rigtig mange tilfælde kunne have forudset disse børns dårligere chancer for at skabe et godt liv. Men i dag hjælper vi simpelthen for sent og for fragmenteret.

Vi skal sætte ind de steder, hvor velfærden langsomt er blevet undermineret.

Astrid Krag (S), social- og indenrigsminister

Tidlig indsats betaler sig
Det er ikke bare principielt rigtigt at sætte tidligt ind. Det kan også betale sig, slår Astrid Krag fast.

Og udover at lade det offentlige forbrug følge antallet af børn og ældre, så velfærden ikke længere langsomt udhules, hedder opskriften sociale investeringer. Det skal være regeringens fingeraftryk på kommunernes tankegang.

– Vores velfærdssamfund er ikke en byrde, som det private erhvervsliv bærer på sine skuldre, men en forudsætning for det stærke, trygge samfund, vi har. Og den pointe skal slå fuldt igennem i de økonomiske strukturer, lyder det fra Astrid Krag.

Socialpolitikken skal med andre ord være langsigtet. Hellere investere i en indsats i år 1 end vente til fem år senere, hvor den psykiatriske diagnose har ført til misbrug og hjemløshed, eller hvor et barn har fået en skæv livsbane.

Opgør med jobfokus
Socialministeren varsler også et opgør med et mangeårigt fokus på beskæftigelse i de sociale indsatser, som har gennem­syret en socialpolitik baseret på brede politiske forlig henover midten. Nu er satspuljen opsagt, og socialpolitikken skal på finansloven.

Det giver mulighed for i en mindre forligskreds at blive enige om at satse på det, som man tror virker – og det kan også være ideologisk funderet, mener Astrid Krag.

– Jeg tænker fx ikke, at beskæftigelse er løsningen på alt for alle. For nogle mennesker er der så store sten på vejen til beskæftigelse. Og for dem kan socialpolitikken blive den bulldozer, der kan bane vejen for, at beskæftigelse måske kan blive målet for dem. For man bliver jo altså ikke pludselig rask af, at nogen siger, man skal have et job, siger hun.

Minister på sommerturné
Fra udnævnelsen til minister i juni har socialministerens ministerbil rullet ud på utallige besøg hos de mennesker, som hendes politikområde dækker over. Socialt udsatte familier, hjemløse og misbrugere på varmestuer og herberg – og borgere på botilbud for udviklingshæmmede. Alle har stillet op til ministerselfie på Astrid Krags Instragram-profil.

Selv mener ministeren, at besøgende hos nogle af de mest udsatte gør hende klogere. Og hun har ansigter og ord med fra de mennesker, hun møder ansigt til ansigt, når hun sidder i et af de utallige møder eller forhandlinger, som der også har været mange af siden udnævnelsen.

På turnéen talte Astrid Krag bl.a. med en del unge hjemløse – og her oplevede hun hurtigt, at der tegnede sig et mønster. De unge hjemløse havde stort set alle været anbragt som børn, og mange havde sammenbrudte eller dårligt matchede anbringelser i bagagen.

Og deres åbenlyse problemer med at få fodfæste i livet understreger blot ministerens pointe.

– Det handler om tidlig indsats. Det kræver sundhedsplejersker, der kommer i hjemmet. Det kræver socialrådgivere uden for høje sagsbunker, der kan handle på indberetninger og bekymringer. Og det kræver gode sociale tilbud, der kan hjælpe og understøtte, siger hun.

Fokus på anbringelser
Derfor varsler ministeren en bred kulegravning af hele anbringelsesområdet. Dels for at sætte en stopper for sindrige selskabskonstruktioner på private opholdssteder, hvor store summer trækkes ud til ejeren – og dels for at se på kvaliteten i tilbuddene generelt. Også plejefamiliernes forhold skal være en del af kulegravningen, lyder det fra Astrid Krag.

– Vi skal have undersøgt de vilkår, de arbejder under, og hvilke støttemuligheder de har. Det skal være med til at sikre, at plejefamilierne kan få den hjælp, de har brug for til de udfordringer og problemer, de står med, inden problemerne vokser sig for store.

Vores velfærdssamfund er ikke en byrde, som det private erhvervsliv bærer på sine skuldre, men en forudsætning for det stærke, trygge samfund, vi har.

Astrid Krag (S), social- og indenrigsminister

Tre meninger om Astrid Krag:

- Astrid har en ligefrem og usnobbet tilgang til livet. Jeg tror, at det karaktertræk kommer til udtryk ved, at hun har nemt ved at sætte sig ind i andre menneskers situation. Det vil hjælpe hende i rollen som socialminister, hvor hun skal forstå hverdagen hos både udsatte grupper og hos de fagprofessionelle.
- Uffe Rabe Krag
lillebror

- Jeg kender ikke Astrid Krag privat. Hun er helt sikkert flink. Men på Christiansborg har hun delt vandene mange steder med hendes meget hårde facon og til tider nedladende behandling af politiske modstandere.
- Sophie Løhde (V), medlem af Folketinget og tidl. sundhedsminister
Politisk med- og modspiller på Christiansborg

En af de ting Astrid Krag er virkelig god til, det er at komme ud og besøge de mennesker, som hun arbejder med politisk. Det prioriterer hun højt, og det tager jeg i den grad hatten af for. Og så siger hun tingene lige ud. Det er en god evne.
- Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær Redbarnet
tidligere kollega til Astrid Krag i Folketinget

Hvad er sociale investeringer?

At sociale indsatser helt eller delvist finansieres gennem private investorer som fx en privat fond eller en pensionskasse eller statslige Den Sociale Investeringsfond.

Forenklet sagt sætter en investor penge i, at en konkret indsats hjælper borgerne og samtidig giver et økonomisk afkast. Det kan fx være en indsats rettet mod alkoholmisbrugere, som anvendes og udbredes i kommunerne – og har en positiv effekt. Efter en årrække har kommunerne sparet penge på, at misbrugerne er blevet raske, at færre børn er blevet anbragt uden for hjemmet, og at tilknytningen til arbejdsmarkedet er bibeholdt. Hvis indsatsen er en succes, får borgerne det bedre, og investoren får en del af de sparede penge i kommune­kassen som afkast.

Bliv medlem