Gå til indhold

Politik

Formand om udspil: Ledelse gør det ikke alene

Socialpædagogerne er positive overfor, at regeringen nu vil sætte fokus på bedre ledelse i det offentlige. Forbundsformand Benny Andersen understreger dog samtidig, at bedre ledelse ikke er en kur mod manglende ressourcer

9. januar 2019

Artikel
RM_benny-andersenB.jpg

Forfatter: Maria Rørbæk

145 mio. til indsatser mod sygefravær. Et eftersyn af de offentlige lederuddannelser. Landsdækkende brugerundersøgelser og fokus på trivsel og motivation hos medarbejderne.
Det er nogle af elementerne i et reformudspil til bedre ledelse af den offentlige sektor, som regeringen netop har fremlagt.
– Vi er glade for, at regeringen vil sætte fokus på bedre ledelse, for god ledelse er en forudsætning for trivsel og god opgaveløsning. Det er bare ikke altid nok, siger Socialpædagogernes forbundsformand, Benny Andersen.
Han understreger, at selv den bedste leder ikke har en chance, hvis ressourcerne er alt for knappe.
– Vi skal huske, at god ledelse hverken erstatter behovet for uddannet arbejdskraft eller behovet for nok hænder, siger han.

27 initiativer
I alt fremlægger regeringen 27 initiativer og 22 anbefalinger, der til sammen skal styrke og udvikle offentlig ledelse og være med til at sikre, at medarbejdere og ledere kan udvikle deres faglige kompetencer.
– Ledelse spiller en helt central rolle på enhver arbejdsplads. Dygtige og engagerede ledere, der fx giver medarbejderne plads til at bruge deres faglighed og inddrager dem i tilrettelæggelsen af opgaverne, skaber ofte de bedste resultater og gode arbejdspladser med høj trivsel, siger innovationsminister Sophie Løhde.
Ledelsesudspillet handler på flere punkter om kompetenceløft – både af ledere og medarbejdere. Bl.a. skal der nedsættes et tværoffentligt kompetenceråd, der skal sætte en strategisk retning for udvikling af de offentligt ansattes kompetencer, ligesom der skal udvikles et nyt evalueringsværktøj, der i højere grad skal give de offentlige ledere blik for deres egen ledelse.

Fokus på sygefravær
Benny Andersen er særligt positiv overfor ideen om at sætte ind mod det sygefravær, der kan forebygges med et bedre arbejdsmiljø.
-Derfor mener jeg også, at man skal sætte fokus på bedre uddannelse til de ledere, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for psykisk arbejdsmiljø.
Benny Andersen påpeger, at lederfagligheden ikke kan stå alene.
–Den skal have bund i fagligheden, og på socialpædagogiske arbejdspladser betyder det, at lederen også skal have en socialpædagogisk faglighed, siger han.
Læs mere om udspillet. 

7 pluk fra udspillet

1) I samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse skal der udvikles et værktøj til den enkelte leder om lederevaluering af høj kvalitet, som lederne frit kan vælge at anvende.

2) Der skal tages initiativ til, at anvendelsen af nationale brugertilfredshedsundersøgelser udbredes langt mere systematisk på de store velfærdsområder, herunder på genoptræningsområdet og i misbrugsbehandlingen.  

3) Der skal nedsættes et tværoffentligt kompetenceråd, der bl.a. får til opgave at undersøge, hvordan der arbejdes med kompetenceudvikling lokalt, om indsatserne har den ønskede effekt og om midlerne anvendes på den bedste måde.

4) Der skal gennemføres en fællesoffentlig indsats, som skal nedbringe sygefraværet i den offentlige sektor. Der afsættes 100 mio. kr. til en særlig indsats, hvor udfordringerne med sygefravær er størst, eller hvor arbejdsmiljøet er særligt belastet. Der afsættes desuden 45 mio. kr. til at udvikle ledelsesinformationsværktøjer og videnspakker samt til at nedsætte et rejsehold.

5) De statslige arbejdspladser gennemfører et serviceeftersyn af deres samarbejdssystem. Kommunerne og regionerne opfodres til at gennemføre et eftersyn af deres MED-systemer lokalt.

6) Der igangsættes en velfærdsstafet, der skal gives til arbejdspladser, som har skabt nye og virkningsfulde løsninger til gavn for borgerne. Stafetten løber i tre år frem til 2021.

7) Der afholdes en årligt tilbagevendende ledelsesuge, hvor ledere, offentlige organisationer, lederforeninger, forskere, faglige organisationer og ledelseskonsulenter kan sætte fokus på ledelse.

Bliv medlem