Gå til indhold

Tillidsrepræsentant

Ny TR-uddannelse går i luften

Efter at have uddannet nye tillidsrepræsentanter på samme måde i knap 13 år, ser en ny TR-uddannelse nu dagens lys. Uddannelsen er bygget op om tre moduler, der skal forberede TR’erne på at være ’Socialpædagogerne på arbejdspladsen’

3. maj 2018

Artikel
CB_UDDANNELSE_1128x600.jpg

Forfatter: Kit Lindhardt

Foto: Colourbox

7. maj tropper ca. 30 lysegrønne tillidsrepræsentanter op i Middelfart, hvor de som de første skal gennemgå modul 1 af Socialpædagogernes nye TR-uddannelse.

Uddannelsen – som erstatter den gamle fra 2006 – skal gøre nye tillidsrepræsentanter dygtige inden for fire overordnede områder, så de uddannes til at være ’Socialpædagogerne på arbejdspladsen’.

For det første skal de kunne sikre kollegernes trivsel og styrke kollegernes løn- og arbejdsvilkår på arbejdspladsen, bl.a. igennem lokale lønforhandlinger. De skal fx lære at sikre, at arbejdstidsreglerne bliver overholdt, og de skal kunne være medarbejdernes talsmand overfor ledelsen.

Det andet formål med uddannelsen er at gøre TR’erne klar til at sikre, at der er fokus på den socialpædagogiske faglighed på arbejdspladsen. Det indebærer bl.a., at TR motiverer kollegerne til at sætte ord på, hvad der er god socialpædagogik og på, hvad der fx er de bedste betingelser for, at de kan udøve deres faglighed, så det skaber kvalitet i arbejdet og øger trivslen.

For det tredje skal TR kunne være en kompetent samarbejdspartner i flere forskellige sammenhænge – eksempelvis over for ledelsen på arbejdspladsen i forhold til at arbejde for løsninger til gavn for både borgere og kolleger.

Det fjerde formål med uddannelsen er at uddanne TR i, hvordan de bedst navigerer og agerer strategisk på tværs af de tre ovenstående områder.

11 temaer på 8 dage.
Den nye TR-basisuddannelse vil bestå af undervisning i 11 forskellige temaer, som tilsammen skal opfylde de fire overordnede formål med uddannelsen. Den nye uddannelse er bygget op over tre moduler på henholdsvis tre, tre og to dage og erstatter den gamle uddannelse, som bestod af 2 moduler på hver fire dage. Hvor den gamle uddannelses sidste modul var dedikeret til at gå i dybden med et emne i gruppearbejde, er undervisningsformen i den nye uddannelse på alle moduler en blanding af oplæg, case arbejde, refleksion, spil og dialogøvelser.

Du kan læse mere om de 11 temaer i grunduddannelsen her:

11 temaer i grunduddannelsen

Modul 1:

 • Tilgang og strategi: forskellige typer strategier, forskellige roller i TR-hvervet, samarbejde med interessenter.
 • Fag og system: grundlæggende principper og udmøntning af relevant lovgivning, overenskomster, Den danske model og flexicurity systemet.
 • Faglighed: egen og kollegaers praktisering af socialpædagogisk kernefaglighed samt etiske overvejelser.
 • Organisering: formidle værdien af et SL-medlemskab til kollegaerne, involvering af medlemmer i minikampagner, faglige fællesskaber og dialog med ledelsen herom.
 • TR’s udvikling: TR’s kompetencer, udvikling og relation med interessenter.

Modul 2:

 • Samarbejdsfora og økonomi: rammerne og mulighederne for medindflydelse, medbestemmelse og samarbejde i MED/SU og TRIO, muligheder og udfordringer i TRs samarbejdsrelationer med interessenterne i MED/SU og TRIO, ledelsesretten, forskellen på et MED/SU-rum og et forhandlingsrum.
 • TR og aftalerne: generelle personalepolitiske aftaler, rammeaftaler og trepartsaftaler, deres indbyrdes hierarki, samt hvordan de kan anvendes som løftestang til at drøfte faglige temaer med ledelse og kolleger på arbejdspladsen.
 • Løn og arbejdstid: sammenhængen mellem arbejdstid, opgavevaretagelsen og arbejdsmiljøet, arbejdstidsaftalens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden, ændring af tjenesteplan, rådighedstjeneste og arbejdstidsbestemte ydelser, rammerne for løndannelsen, kønsligestillingsaspektet i forhold til den lokale løndannelse.

Modul 3:

 • TR og det enkelte medlem: medlemsrettede opgaver, forventninger, rammer, muligheder og faldgruber i forbindelse med TR’s bistand af medlemmer ved tjenstlige samtaler, sygefraværssamtaler og ansættelser
 • Forhandling: forskellige former for forhandlinger, formelle og uformelle rum, betydningsfulde forhold i en forhandling.
 • Arbejdsmiljø: fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø, arbejdsmiljøområdets lovgivning, ansvar, roller og aftaler, TRIO-samarbejdet, sammenhæng mellem arbejdsmiljø og faglighed.

Hvis du kan genkende nogle af temaerne fra efteruddannelserne, så er det helt rigtigt. Flere af temaerne, som tidligere skulle tages som efteruddannelse, er nemlig blevet integreret i den nye grunduddannelse. Det gælder fx arbejdsmiljø, arbejdstidsregler og faglighed.

Én ting vil dog ikke ændre sig på den nye uddannelse: Den vil fortsat blive afholdt på Severin kursuscenter tæt på Middelfart.

Fakta

Hvert år er der en udskiftning i omegnen af 20 pct. blandt forbundets ca. 1100 tillidsrepræsentanter. Årligt vil omkring 200 nye tillidsrepræsentanter gennemføre grunduddannelsen.

Bliv medlem