Gå til indhold

ok 2018

OK18-forlig på det regionale område

Pressemeddelelse fra FOA, HK Kommunal, 3F, Socialpædagogerne, Dansk Metal og de øvrige håndværkerorganisationer, Teknisk Landsforbund samt Dansk Socialrådgiverforening.

25. april 2018

Artikel
OK-logoB.jpg

Forbedring af reallønnen, parallel lønudvikling mellem det offentlige og det private. Stop for forringelse af seniorordningerne. Betryggelse omkring spisepause og historiske og principielt vigtige puljer til lavtløn- og ligeløn. Det er elementer i et nyt overenskomstforlig mellem på den ene side FOA og samtlige organisationer i OAO-K og på den anden side Danske Regioner

– Vi kan sætte flueben ved vores krav. Derudover har vi fået afskaffet det uretfærdige privatlønsværn og dermed sikret, at offentlige ansattes løn fremover følger lønnen for private kolleger. Det er en entydig sejr for dansk fagbevægelse og for vores medlemmer.

– Lønmodtagernes krav til den økonomiske ramme lå i forhandlingerne på 8,17 procent. Vi har fået 8,1 procent med en klart bedre udmøntning, end den som arbejdsgiverne først havde foreslået. Vi har et historisk og principielt gennembrud på både en ligelønspulje og en lavtlønspulje. Ligelønspuljen er et vigtigt første skridt på vej mod en højere grad af ligeløn på det danske arbejdsmarked. Lavtlønspuljen vil sikre, at de allerlavest lønnede haler en smule ind på resten.

– Alle forslag om forringelser af seniorordninger er trukket tilbage, så der er en fin balance i forliget, der også dækker en rekrutteringspulje til blandt andet SOSU-personale. Medlemmer, der i dag har ret til spisepause, har fortsat denne ret, og vi er blevet betrygget i, at de også vil have den i fremtiden.

– Vi håber, at forliget kan bane vejen for en løsning for alle. På regionernes område er der ikke et problem med lærernes arbejdstid, og både FOA og samtlige OAO-K organisationer understreger kraftigt, at de bakker op om lærernes ret til en forhandlet arbejdstidsaftale.

– Vi er særdeles tilfredse med forliget, der sikrer generelle lønstigninger til alle på 6,81 procent i perioden. Mange vil få endnu mere via puljerne til ligeløn og lavtløn og andre puljer. Vi var ikke nået hertil uden den massive opbakning fra medlemmer og borgere. Vi takker engagerede medlemmer og tillidsfolk og håber, at I sammen med os vil fortsætte opbakningen indtil alle er i hus.

På det regionale område dækker OAO-K:

HK Kommunal
3F - Fagligt Fælles Forbund
Socialpædagogerne
Dansk Metal
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk EL-Forbund
Teknisk Landsforbund
Fødevareforbundet NNF
Blik- og Rørarbejderforbundet
Malerforbundet
Serviceforbundet

Bliv medlem